LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2021. gada 17. jūnijs
Artis, Artūrs
Ludza
Sunny
21°C
 
A A A

Tradicionālo prasmju saglabāšana un popularizēšana jauno amatnieku apmācībā pārrobežu sadarbībā starp Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģioniem ENI-LLB-2-283 “CraftWays”

2020. gada 09. jūlijā sākās projekta “Tradicionālo prasmju saglabāšana un popularizēšana jauno amatnieku apmācībā pārrobežu sadarbībā starp Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģioniem” (Nr. ENI-LLB-2-283), saīsināti CraftWays, īstenošana. Šo projektu kopā īstenos četri partneri no trim valstīm: projektu vadīs Ludzas novada pašvaldība, Baltkrieviju pārstāv Glubokoje izpildkomitejas Ideoloģiskā darba, kultūras un jauniešu lietu nodaļa un Valsts kultūras iestāde “Novopolockas kultūras centrs”. Lietuvas partneris ir Moletu Mākslas skola.

Projekta galvenā ideja ir nodot tradicionālās prasmes un arodus jaunākajām paaudzēm un šī mērķa sasniegšanai piesaistīt jaunus amatniekus vietējo arodu pētīšanā un praktizēšanā. Ja jums ir vēlme sasniegt augstākus mērķus, vislabāk ir strādāt komandā, tāpēc arī šajā projektā iesaistījās vairāki profesionāļi, lai kopīgi īstenot ideju – J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagogi, Glubokoje J.Drozdoviča Mākslas skolas skolotāji, Novopolockas tradicionālo arodu centra amatnieki un Moletu Mākslas skolas pedagogi. Plānots, ka viņi piedalīsies 4 kopīgos semināros Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā un kopīgajā mācību braucienā uz Igaunijā, kur varēs salīdzināt savus sasniegumus un metodes ar citu valstu paņēmieniem. Šīs iestādes arī izveidos jaunu amatnieku grupas, kurām tiks pasniegti vietējie arodi: Ludzā – kokapstrāde, Glubokoje pilsētā – maļavanka (tradicionālā zīmēšanas māksla), Novopolockā – klūgu pīšana, salmu pīšana, keramika, izšūšana, auduma apgleznošana, Moletos – aušana, keramika un kokapstrāde. Jaunie amatnieki satiksies 4 kopīgajās darbnīcās, kur piedalīsies meistarklasēs, demonstrēs savus darbus, piedalīsies video filmēšanā par partneru pašvaldību arodiem. J.Soikāna Ludzas mākslas skolā tiks izremontēts kokapstrādes kabinets un Novopolockā tiks izremontēti vairāki kabineti Tradicionālo arodu centrā.

Projekta mērķis: veicināt, saglabāt un popularizēt nemateriālo vēsturisko un kultūras mantojumu – tradicionālos arodus un prasmes – Latgalē, Vitebskas apgabalā un ziemeļaustrumu Lietuvā, sadarbojoties jaunu amatnieku apmācības jomā Ludzas novadā (LV), Glubokoje rajonā (BY), Novopolockas pilsētā (BY) un Moletu rajonā (LT).

Atbalsta saņēmēji: Ludzas novada pašvaldība (LV), Glubokoje rajona izpildkomitejas ideoloģiskā darba kultūras un jauniešu lietu nodaļa (BY), Valsts kultūras iestāde “Novopolockas kultūras centrs” (BY), Moletu Mākslas skola (LT).

Īstenošanas termiņš: 09.07.2020. – 08.04.2022.

Projekta budžets: 303 404.00 EUR, t.sk. ES finansējums: 273 063.60 EUR.

Galvenās projekta aktivitātes:

 • kopīgais seminārs Ludzā (LV) “Baltu un slāvu kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgās un atšķirīgas pazīmes”
 • kopīgais seminārs Glubokoje (BY) “Tautas maļavankas mākslas pētniecība kā nozīmīgs māksliniecisks un garīgs Baltkrievijas nacionālās kultūras atdzimšanas uzdevums”
 • kopīgais seminārs Novopolockā (BY) “Tūrisma veidi, to raksturīgās īpašības un attīstības iespējas Baltkrievijas, Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos”
 • kopīgais seminārs Moletu pilsētā (LT) “Dzīves koks Baltijas kultūrā”
 • kopīgais mācību brauciens uz Viļjandes Kultūras akadēmiju (Igaunijā)
 • jaunu amatnieku apmācības J.Soikāna Ludzas mākslas skolā (kokapstrādes jomā); amatnieki pētīs krucifiksus Latgalē
 • jaunu amatnieku apmācības J.Drozdoviča Glubokoje mākslas skolā (maļavanka)
 • jaunu amatnieku apmācības Novopolockas tradicionālo arodu centrā (klūgu pīšana, salmu pīšana, keramika, izšūšana, auduma apgleznošana)
 • jaunu amatnieku apmācības Moletu Mākslas skolā (aušana, keramika un kokapstrāde)
 • tiks izveidots 1 video ieraksts par vietējiem arodiem un tradīcijām
 • tiks izveidots kanāls YouTube, kurā tiks publicēti meistarklašu ieraksti
 • tiks publicēta brošūra “Poozerjes tradicionālie arodi” (Novopolocka)
 • tiks izremontēts kokapstrādes kabinets J.Soikāna Ludza mākslas skolā
 • tiks izremontēti vairāki kabineti Novopolockas tradicionālo arodu centrā.

Publikācijas par projektu:

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “CraftWays – arodu ceļš” (10.08.2020.)


Eiropas Savienības dalībvalstis ir nolēmušas apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Kopā tās ir izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības. Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām. 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu veicina Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas organizāciju sinerģisku partnerību. Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos. Programmai piešķirtais ES finansējums ir 74 miljoni eiro. Vairāk par programmu…

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā ir atbildīga Ludzas novada pašvaldība un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

coloring.cool