LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 19. jūnijs
Nils, Viktors
Ludza
Sunny
30°C
 
A A A

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

2017. gada 27. februārī Ludzas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris

Ludzas novada pašvaldība

Projekta īstenošanas pamats

2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības

3. darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.

6. darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie

Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes)

Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas 2.vidusskola, Pildas pamatskola, Pušmucovas pamatskola

Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā

2017. gada 1. marts – 2021. gada 30. decembris

Finansējums

Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.

Kontaktinformācija

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece Inese Romanova; tālrunis: 65707141; e-pasts: [email protected]

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018. mācību gadam

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna izmaiņas un papildinājumi 2018./ 2019. mācību gadam

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./ 2020. mācību gadam

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./ 2021. mācību gadam

Informācija skolu mājas lapās

Ludzas pilsētas ģimnāzija

Ludzas 2. vidusskola

Pušmucovas pamatskola

Raksti un publikācijas

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (05.02.2021) Karjeras izglītības aktualitātes

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (10.11.2020) Attālināti un tiešraidēs veiksmīgi aizvadīta Karjeras nedēļa arī  Ludzas novadā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (27.10.2020) Ludzas novada skolas tiešsaistē piedalīsies Karjeras nedēļas diskusijās

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (26.10.2020) Pirmoreiz Karjeras nedēļā tiešsaistes diskusijas vecākiem un jauniešiem

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (22.10.2020) Karjeras nedēļā jaunieši plānos karjeru

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (21.10.2020) Karjeras nedēļa šogad notiek tiešsaistē

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (14.09.2020)  Karjeras atbalsta projekts skolās turpinās

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (19.05.2020) Skolu jauniešiem karjeras konsultācijas ir pieejamas attālināti

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (06.02.2020) Skolās turpinās pasākumi karjeras attīstības atbalstam

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (23.10.2019)  Atskatoties uz Karjeras nedēļu

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (18.10.2019)  KARJERAS NEDĒĻA Ludzas mūzikas pamatskolā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (18.10.2019) Karjeras nedēļa 2019 Ludzas 2. vidusskolā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (18.10.2019) Karjeras nedēļas laikā Ludzas pilsētas ģimnāzijā katru dienu notika dažādas aktivitātes, un tajās tika iesaistīti visu klašu skolēni

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (11.10.2019.) Ludzas skolēni Karjeras nedēļā izzinās nākotnes profesijas

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (27.06.2019.) Paveiktais ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (06.03.2017.) Pedagogi karjeras konsultanti uzsāk darbu

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (18.09.2017.) Turpinās projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Raksts Ceļš uz karjeru: Mērķis. Izaicinājumi. Kompetences.

Raksts ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktualitātes

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (11.06.2018.) “ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumi 2017./2018. mācību gadā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (02.10.2018.) “Ludzas novadā notiks Karjeras nedēļa

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (16.10.2018.) “Karjeras nedēļā “Tavs karjeras skrejceļš” Ludzas novadā piedalījās 1089 jaunieši

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (20.12.2018.) “Pedagogi – karjeras konsultanti atskatās uz paveikto”

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (07.03.2019.) “Ludzas pilsētas ģimnāzijas vidusskolēni izzina nākotnes iespējas izstādē “Skola 2019” (šis raksts arī tika publicēts Ludzas novada profilā (Ludzas novads) sociālajā tīklā Facebook” 2019. gada 7. martā).

 

coloring.cool