A.Zaremba foto
Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2020. gada 26. maijs
Varis, Eduards, Edvards
Ludza
Intermittent clouds
18°C
 
A A A

Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados

2017. gada 17. februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/006 īstenošanu. Tas ir pirmais šāda veida apjomīgs projekts, ko Ludzas novada pašvaldība īstenos sadarbībā ar Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību, un kurā aktīvi iesaistīsies arī komersants – SIA “Latgales dārzeņu loģistika”.

Katrs partneris īstenos savas darbības, kas ir svarīgas uzņēmējdarbības attīstībai, un šīs aktivitātes ir saistītas tikai ar infrastruktūras sakārtošanu. Ludzas novada pašvaldība pārbūvēs Odu ielu un A.Jurdža ielas posmu no Kr.Barona ielas līdz Odu ielai, kā arī Latgales šķērsielu. Kārsavas novada projekta darbības koncentrēsies Mežvidu pagastā Klonešnīkos – tiks pārbūvēts pašvaldības ceļa Nr. 154 posms 350 m garumā, tiks izbūvētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar pievedceļu. Ciblas novada pašvaldība pārbūvēs Banoņejas ceļu, kas ir Ludzas pilsētas Odu ielas turpinājums, bet Ludzas novada pašvaldība šajā teritorijā ievilks ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklus. SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, kuras siltumnīcas darbojas Mežvidu pagastā, tiks palielināta elektrosadales līnijas slodze.

Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastāda 3 204 648.95 eurono tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 2 615 981.60 euro un valsts budžeta dotācija sastāda 128 013.71 euro. Pašvaldību līdzfinansējums savu darbību īstenošanā sastāda 10.5% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt uzņēmējam – SIA “Latgales dārzeņu loģistika” jānodrošina līdzfinansējums 45% apmērā elektrosadales līnijas slodzes palielināšanai. 

Plānots, ka projekts tiks īstenots 45 mēnešu laikā.

Pabeigtās darbības:

  • pārbūvēta Ludzas pilsētas Latgales šķērsiela
  • pārbūvēta Ludzas pilsētas Odu iela
  • pārbūvēts A.Jurdža ielas posms no Kr. Barona ielas līdz Odu ielai
  • pārbūvēts Kārsavas novada pašvaldības ceļa P-154 posms Mežvidu pagastā Klonešnīkos
  • izbūvēts ceļš Kārsavas novada pašvaldības Mežvidu pagasta Klonešnīkos, kas nodrošina vietējiem komersantiem transporta infrastruktūru nokļūšanai uz valsts ceļu
  • izbūvēta elektrosadales pazemes līnija no Kārsavas līdz Mežvidu pagasta Klonešnīkiem
  • sākās ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūves darbi Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejā.

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Raksti un publikācijas par projektu

Attīstības ceļi.pdf. 2017. gada maijs

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Attīstības ceļi”

Raksts Ludzas Novada Vēstīs Nr. 8(101); 18.05.2017. “Attīstības ceļi”

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 03.07.2017. “Sadarbības projekta darbi uzsākti arī Kārsavas novada Mežvidu pagasta Klonešnīkos”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 30.06.2017. “Uzsākti darbi uzņēmējdarbības atbalstam Mežvidu pagasta Klonešnīkos”

Raksts Kārsavas Novada Vēstīs Nr. 7(93), 10.07.2017. gada jūlijs. “Uzsākti darbi uzņēmējdarbības atbalstam Mežvidu pagasta Klonešnīkos”

Latgales reģionālās televīzijas video sižets “Ludzā uzlabo ielu infrastruktūru” (01.08.2017.)

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 24.10.2017. “Latgales šķērsielā būvdarbi ir pabeigti

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 24.05.2018. “Ludzas pilsētas Odu un A.Jurdža ielas pārbūves darbi tiks pabeigti šovasar

Raksts laikraksta “Ludzas Zeme” tīmekļa vietnē 25.05.2018. “Šovasar pabeigs Ludzas pilsētas Odu un A.Jurdža ielas pārbūves darbus

Latgales reģionālās televīzijas video sižets “Ludzas pilsētā šovasar tiks pārbūvētas vairākas ielas” (01.06.2018.)

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 13.07.2018. “Odu iela un Jurdža ielas posms gatavojas pieņemšanai ekspluatācijā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 05.09.2018. “Lielu projektu īstenošanai nepieciešams vairāk laikā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 28.01.2019. “Lielais infrastruktūras projekts kļūst vēl lielāks

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 05.08.2019. “Iespējams, ka darbi Banoņejā sāksies šoruden

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 10.12.2019. “Siltā ziema dod iespēju būvēt ūdensvadu un kanalizāciju

 

 

coloring.cool