LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2021. gada 17. jūnijs
Artis, Artūrs
Ludza
Sunny
21°C
 
A A A

Infrastruktūras attīstība Ludzas novada Istras pagastā

 

Ludzas novada Istras pagasts ir viens no lielākajiem pagastiem novadā. Pagastā dzīvo 844 cilvēki. Lai veicinātu pagasta apdzīvotības saglabāšanos, Ludzas novada pašvaldība uzlabo vietējo infrastruktūru kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem.

Lai uzlabotu Istras vidusskolas sporta stundu kvalitāti un nodrošinātu piemērotu vietu iedzīvotāju un viesu aktīvajai atpūtai un sacensību organizēšanai, skolas stadionā tika izveidoti skrejceliņi ar mākslīgo segumu, ierīkots sporta zāliens futbola laukumā. Stadionā ir izveidots futbola laukums ar vārtiem, daudzfunkcionālais laukums ar mākslīgu segumu  volejbola, basketbola un minifutbola  nodarbībām, 100 m skrejceliņi, tāllēkšanas bedre, uzstādīti soliņi.
Lai nodrošinātu piemērotu vietu pagasta un novada sporta pasākumu un sacensību organizēšanai, tika veikta Istras sporta zāles rekonstrukcija. Projekta ietvaros tika veikta zāles, ģērbtuvju un citu sporta telpu rekonstrukcija, nomainītas elektroinstalācijas, ierīkota ventilācijas sistēmu, nomainīts jumts.
Istras pagasta Vecslabadas ciemā ir Tautas nams, kurā pastāvīgi darbojas pieaugušo un bērnu dramatiskie kolektīvi, 2 vokālie ansambļi un leļļu teātris. Ēku uzcēla 1960. gadā.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniegšanu Istras pagastā, tika veikts Tautas nama rekonstrukcija, ierīkoti siltummezgli, dūmvadi, ierīkots skatuves un zāles apgaismojums, bijušajā kinoaparātu telpā ierīkota apspriežu telpa, veikti citi darbi.

Istras Tautas nama un sporta stadiona rekonstrukcijas darbus veica SIA “Agroķīmija”; sporta zāles rekonstrukcijas darbus veica SIA “Rasa-L”. Tehnisko projektus izstrādāja SIA “Rēzeknes nams”. 

Projekta nosaukums Infrastruktūras attīstība Ludzas novada Istras pagastā
Identifikācijas numurs Nr. 11-01-L32100-000038
Programma Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 3. ass pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
Īstenošanas vieta Ludzas novads, Istras pagasts, Vecslabada
Īstenošanas laiks 31.12.2011.
Mērķis Veicināt apdzīvotības saglabāšanos Istras pagastā, uzlabojot pagasta publisko infrastruktūru.
Galvenās aktivitātes
 • Istras Tautas nama rekonstrukcija
 • Istras vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija
 • Istras vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija
 • Istras vidusskolas stadiona rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
 • Istras vidusskolas sporta zāles rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
 • Istras Tautas nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
 • Istras vidusskolas stadiona rekonstrukcijas būvuzraudzība
 • Istras vidusskolas sporta zāles rekonstrukcijas būvuzraudzība
 • Istras Tautas nama rekonstrukcijas būvuzraudzība
Rezultatīvie rādītāji
 • Rekonstruēts Istras stadions (7800 m2)
 • Rekonstruēta Istras vidusskolas sporta zāle (280,2 m2)
 • Rekonstruēta Istras Tautas nama ēka (1258 m2)
Projekta budžets   224 773,32 LVL
ELFLA finansējums   164 296,51 LVL
Pašvaldības finansējums   60 476,81 LVL
Kontaktinformācija  Aivars Meikšāns (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs; tālrunis 65707496; [email protected])

 

coloring.cool