LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2021. gada 17. jūnijs
Artis, Artūrs
Ludza
Sunny
21°C
 
A A A

Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)

2020. gada 1. jūlijā Ludzas novada pašvaldība uzsāka jauna pārrobežu sadarbības projekta īstenošanu – Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME; LLI-422), kuru finansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam (www.latlit.eu).

Mūsdienu bibliotēka ir daudzfunkcionālā vieta un iestāde. Bibliotēkā cilvēki ne tikai meklē informāciju, bet arī saskarsmi. Tā arī nodrošina viņiem informāciju, kas ir nepieciešama, darbam, ģimenei, atpūtai, veselībai, utt. Sakarā ar to, ka bibliotēkas ir vietas, kur tiek glabāta informācija par vietējiem procesiem, tām ir ļoti liels potenciāls sociālās atstumtības mazināšanai savu pašvaldību teritorijās.
Šī projekta mērķis ir veicināt Ludzas (Latvija), Rokišķu (Lietuva) un Jēkabpils (Latvija) pašvaldību iedzīvotāju sociāli ekonomisko aktivitāti, tādējādi sekmējot dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā – 3 pašvaldībās, kuras atrodas tālu no attīstības centriem, ar zemu dzimstības, augstu mirstības līmeni un zemu iedzīvotāju ienākumu līmeni. Mērķis tiks sasniegts, sadarbojoties Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkām. Bibliotēkas, kas piedāvās ērtus un patīkamus apstākļus ģimenēm, kļūs par socializācijas un komunikācijas vietu, kur cilvēki jutīsies vienādi.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēka un Jēkabpils pilsētas bibliotēka intensīvāk strādās ar ģimenēm kā ar mazām “sabiedrībām” vietējā sabiedrībā: tās paplašinās bibliotēku apmeklētāju loku un nodrošinās ģimenei draudzīgus apstākļus savās telpās. Bibliotēkas uzsāks atraktīvas, izklaidējošas un izglītojošas aktivitātes “Family Time” jeb “Ģimenes laiks”, kurās jebkurš vecāks, ģimene varēs piedalīties un iemācīties kaut ko jaunu. Kopā partneru bibliotēkas organizēs 114 Family Time aktivitātes.
Divi lieli ģimeņu festivāli notiks Ludzā un Rokišķos ar vietējo un partneru ģimeņu ar bērniem piedalīšanos.
Lai iemācītos strādāt ar dažādām paaudzēm, bibliotekāri piedalīsies 3 kopīgos semināros un mācību braucienā uz Helsinkiem, Somija.
Spēļu platforma HOME tiks kopīgi izstrādāta, dodot pieeju jebkuram cilvēkam, kas meklē informāciju par Ludzu, Rokiškiem un Jēkabpili, spēles formā.
Bibliotēkas uzlabos savu tehnisko nodrošinājumu: tās iegādāsies portatīvos datorus, interaktīvos displejus, spēles un rotaļlietas dažāda vecuma bērniem, kā arī mēbeles. Ludza un Jēkabpils bibliotēkas iegādāsies autiņbiksīšu maiņas aprīkojumu. Rokišķu bibliotēkas telpas tiks izremontētas, lai nodrošinātu ērtāku vidi saviem apmeklētājiem.

Kopējās projekta izmaksas ir 229 448.01 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 195 030.79 EUR.

Projekta mērķis: veicināt Ludzas (Latvija), Rokišķu (Lietuva) un Jēkabpils (Latvija) pašvaldību iedzīvotāju sociāli ekonomisko aktivitāti, tādējādi sekmējot dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā – 3 pašvaldībās, kuras atrodas tālu no attīstības centriem, ar zemu dzimstības, augstu mirstības līmeni un zemu iedzīvotāju ienākumu līmeni.

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2020.-30.06.2022.

Projekta aktivitātes:

 • projekta partneri organizēs izklaidējošas un izglītojošas aktivitātes “Family Time” jeb “Ģimenes laiks” (Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka organizēs 38 Family Times; informācija tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības un Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā);
 • bibliotēku telpās tiks piedāvāta iespēja vecākiem un vecvecākiem piedalīties Spēļu Stundās jeb GAME hours (informācija tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības un Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā);
 • notiks divi kopīgi festivāli Ludzā un Rokišķos ar aktīvāko ģimeņu ar bērniem piedalīšanos;
 • projektā iesaistītie bibliotekāri piedalīsies kopīgos semināros Jēkabpilī, Ludzā un Rokišķos, kā arī mācību braucienā uz Helsinku bibliotēkām (Somijā);
 • bibliotēkas iegādāsies interaktīvo aprīkojumu, grāmatas, spēles projekta aktivitāšu organizēšanai;
 • tiek veidota spēļu platforma “HOME” ar informāciju par partneru pašvaldībām, to iestādēm, dabas un tūrisma objektiem, un tā būs brīvi pieejama partneru bibliotēkās.

Jau īstenotās aktivitātes:

 • 04.12.2020. notika kopīgais seminārs Jēkabpilī “X, Y, Z un A paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem un pedagogiem” (seminārs notika tiešsaistes formā);
 • Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas 3. stāvā tika uzstādīti 3 kondicionieri, kas nodrošinās ērtu vidi projekta aktivitāšu organizēšanai;
 • Ludzas pilsētas galvenajai bibliotēkai tika iegādātas rotaļas un spēles;
 • Ludzas pilsētas galvenajai bibliotēkai tikai iegādāti 10 portatīvie datori;
 • Uzsākta spēļu istabas aprīkošana.

Projekta statuss: īstenošanā

Šo projektu finansē Eiropas Savienība – www.europa.eu.

Publikācijas par projekta īstenošanu:

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “HOME – projekts Ludzas ģimenēm” (12.07.2020.)

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ģimenes laiks Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā” (04.06.2021.)

Projekta kontaktinformācija: projekta vadītāja Viola Andruščenko (tālr. 65707131; [email protected]), 410. kabinets (4. stāvs), Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701.

2020. gada 1. jūlijā notika projekta uzsākšanas sapulcē Ludzā, kur projekta partneri klātienē iepazinās viens ar otru, pārrunāja par projekta īstenošanas detaļām, ieskicēja darba plānu uz tuvāko laiku. Zemāk var apskatīt sapulces fotoattēlus.

coloring.cool