A.Zaremba foto
Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Trešdiena, 2020. gada 27. maijs
Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris
Ludza
Partly sunny
18°C
 
A A A

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā

Latvijā ir ļoti daudz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un arī bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuri ikdienā dzīvo iestādēs, bet arī tie, kuri dzīvo mājās, nereti neiziet no sava mājokļa un dzīvo noslēgtā vidē. Lai integrētu sabiedrībā cilvēkus ar invaliditāti, nepieciešams veidot vidi un sabiedrību, kurā ikviens var par sevi parūpēties, saturīgi pavadīt laiku, saņemt ikdienā vajadzīgo palīdzību un arī strādāt. Lai šie cilvēki varētu pilnvērtīgi dzīvot sabiedrībā, nepieciešams nodrošināt attiecīgos sociālos pakalpojumus.

Sabiedrībā valdošo stereotipu un aizspriedumu dēļ personu ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem socializēšanās iespējas ir ļoti ierobežotas, Ludzas novadā tādu iespēju praktiski nav. Projekta aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām. Personām ar invaliditāti tiks nodrošināts jauns sociālais pakalpojums – daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs, vieta, kur personas ar GRT un bērni ar funkcionālajiem traucējumiem gūs atbalstu gan jaunu prasmju apguvē, gan socializācijai sabiedrībā, gan arī dažādu rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, kā arī būs atbalsts vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem un radiem.

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ludzas novadā.

Projekts tiek īstenots ar mērķi radīt priekšnosacījumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, sakārtot nepieciešamo sociālo infrastruktūru, lai nodrošinātu nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot šo cilvēku iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. 

Projekta aktivitātes:

Lai nodrošinātu nepieciešamos sociālos pakalpojumus, projekta ietvaros tiks izveidots Daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Ēka, kas atrodas Ludzā 18.novembra ielā 17A tiks pārbūvēta un aprīkota ar nepieciešamajām mēbelēm, iekārtām un aprīkojumu. Ēkas 1.stāvā tiks ierīkots dienas aprūpes centrs personām ar GRT, izveidotas specializētās darbnīcas: rokdarbu, sveču liešanas un ziepju veidošanas darbnīcas, virtuve – nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvei, atpūtas telpas, rehabilitācijas telpas. Savukārt 2.stāvā tiks izvietots dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs: paredzētas darbnīcu telpas, telpas rehabilitācijai un fizioterapijai, mūzikas un mākslas terapijai, psihologa nodarbības telpa, multisensorā istaba, sāls istaba, kā arī telpas atpūtai un virtuve – līdzpaņemtās maltītes uzsildīšanai.

Projekta mērķgrupas ir:
– pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa).

– bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimene.

Projekta numurs 9.3.1.1/18/I/008

Projekta realizēšanas laiks: 2019. gada 01. jūlijs – 2020. gada 30. decembris.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 717 790,00 EUR;

ERAF finansējums – 569 493,20 EUR;

Valsts budžeta dotācija – 32 300.55 EUR;

Pašvaldības finansējums – 75 367.95 EUR;

Cits finansējums – 40 628.30 EUR.

Kontaktinformācija:

projektu vadītāja Ilona Mekša,

tālrunis: 65707131, e-pasts: [email protected]

Publikācijas:

23.04.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Daudzfunkcionālais centrs pakāpeniski tiek aprīkots”

23.03.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzas novada daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs nodots ekspluatācijā”

08.08.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzā top jauns un daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs

20.11.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Dienas centra pārbūves darbi rit raiti

 

coloring.cool