A.Zaremba foto
Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2020. gada 03. jūlijs
Verita, Everita, Benita, Sulamīte
Ludza
Mostly cloudy
23°C
 
A A A

Projekti


Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti


SIA “Ludzas medicīnas centrs” projekta ietvaros iepērk medicīniskās iekārtas un aprīkojumu

SIA “Ludzas medicīnas centrs” projekta ietvaros ir noslēdzis 5 līgumus par medicīniskā aprīkojuma un iekārtu piegādi un uzstādīšanu. Ir noslēgti […]


Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā

Latvijā ir ļoti daudz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un arī bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuri ikdienā dzīvo […]


Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

27. septembrī starp Ludzas novada pašvaldību un Centrālā un finanšu līgumu aģentūru (CFLA) noslēgta Vienošanās par projekta “Ludzas novada Pildas […]


Rīteiropas vērtības

  Starp sešām Latgales pašvaldībām un Centrālo un finanšu līgumu aģentūru (CFLA) noslēgta vienošanās par projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” […]


Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā

2018. gada 31. maijā Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Transporta infrastruktūras attīstība […]


Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija

2017. gada 12. oktobrī Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ludzas vispārējās izglītības […]


Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados

2017. gada 17. februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta […]


Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ludzas novadā

2014. gada 9. oktobrī Ludzas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta “Publisko interneta pieejas […]


Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā

2013. gada 17. jūnijā Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Savienības finansētā projekta īstenošanu. […]


Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā

Ar šī projekta īstenošanu turpinās Ludzas pilsētas tranzītielas P49 rekonstrukcija. Projekta nosaukums Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā Identifikācijas […]


Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai

Valsts reģionālās attīstības aģentūra marta sākumā ir apstiprinājusi Ludzas novada pašvaldības izstrādāto Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda projektu „Satiksmes infrastruktūras […]


Ūdenssaimniecības attīstība Nirzas pagasta Nirzas ciemā

2012.gada 28.aprīlī Ludzas novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/106/010 „Ūdenssaimniecības […]


Ludzas novada izglītības iestāžu informatizācija

Projekta īstenošanas rezultātā Ludzas novada skolām tika radīta iespēja efektīvi organizēt mācību procesu, nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu, tādā […]


Tranzītceļa P49 Ludzas ielas posma no Kr.Barona ielas līdz Latgales šķērsielai rekonstrukcija Ludzas pilsētā

Šī projekta realizācija palīdzēja sakārtot Ludzas pilsētas galvenās ielas – Latgales ielas – dažu posmu infrastruktūru, tika uzlabota satiksmes drošība. […]


Ludzas vecpilsētas tūrisma objektu renovācija tūrisma attīstībai

No 2010. gada marta līdz 2012.gada 31.martam Ludzas novada pašvaldība īstenoja ERAF projektu “Ludzas vecpilsētas tūrisma objektu renovācija tūrisma attīstībai”. […]


Satiksmes organizācijas uzlabojumi Ludzas pilsētā

Ar šo projektu satiksmes organizācijas uzlabojumi skāra Ludzas pilsētas Jelgavas ielu, kur tika izbūvēta lietus kanalizācija, brauktuve, ietve, ierīkots apgaismojums. […]


Materiāli tehniskās bāzes pilnveide kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Ludzas 2. vidusskolā

Lai celtu izglītojamo zināšanu līmeni, radītu interesi par dabaszinātnēm, nodrošinot kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu, projekta ietvaros tiks renovēti matemātikas, fizikas, […]


Ludzas 2. vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem

Šī projekta līdzekļi ļāva izbūvēt Ludzas pilsētas 2. vidusskolā sanitārmezglus, kas ir viegli pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ierīkot liftu, […]


Ludzas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” rekonstrukcija

  Pateicoties projekta “Ludzas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” rekonstrukcija” īstenošanai viena no Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm pilnīgi […]


coloring.cool