A.Zaremba foto
Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Trešdiena, 2019. gada 16. oktobris
Daiga, Dinija
Ludza
Partly sunny
16°C
 
A A A

Kontaktinformācija

 

Pašvaldības kontaktinformācija

Edgars Mekšs
Ludzas novada domes priekšsēdētājs
Tel: 65707401
Kabinets: 312

Valdis Maslovskis
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Tel: 65707146
Kabinets: 301

Aivars Meikšāns
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Tel: 65707496
Kabinets: 305

Jevgenija Kušča
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos
Kabinets: 310

Sergejs Jakovļevs
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
Tel: 65707403
Kabinets: 312

Deputātu apmeklētāju pieņemšanas telpa
Tel: 65707125
Kabinets: 116

Inese Kamzole
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707143
Kabinets: 302

Agrita Kopeika
Sekretāre
Tel: 65707400
Kabinets: 312

Ināra Vonda
Pašvaldības sekretāre
Tel: 65707416
Kabinets: 304

Alīna Fjodorova
Sabiedrisko attiecību speciāliste - ilgstošā prombūtnē

Inga Treikale
Arhīva pārzine
Tel: 65726900
Kabinets: 4

Broņislavs Gailišs
Darba aizsardzības speciālists
Tel: 65707139
Kabinets: 403

Agris Pentjušs
Datortīkla uzturēšanas administrators
Tel: 65707127
Kabinets: 416

Vladimirs Vasiļevskis
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Tel: 65707127
Kabinets: 416

Ināra Strazda
Personāla speciāliste
Tel: 65707129
Kabinets: 311

Guntis Bilinskis
Automobiļa vadītājs
Tel: 29354146

Igors Kozlovs
Sabiedriskā transporta organizators
Tel: 65707497
Kabinets: 407

Jana Dukaļska
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel: 65707140
Kabinets: 303

Līga Mežule
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707404
Kabinets: 204

Anastasija Vasilovska
Vadītājas vietniece
Tel: 65707494
Kabinets: 203

Anastasija Ņukša
Vadītājas vietniece budžeta jautājumos
Tel: 65707132
Kabinets: 211

Valentīna Kivrāne
Vecākā grāmatvede
Tel: 65707405
Kabinets: 210

Vija Laizāne
Nodokļu ekonomiste
Tel: 65707408
Kabinets: 213

Solvita Vasiļevska
Ekonomiste
Tel: 65707408
Kabinets: 213

Aleksejs Enikovs
Vecākais grāmatvedis
Tel: 65707494
Kabinets: 203

Irēna Uzuleņa
Grāmatvede
Tel: 65707422
Kabinets: 203

Vilhelmīne Anspoka
Grāmatvede
Tel: 65707422
Kabinets: 203

Vija Barkāne
Grāmatvede
Tel: 65707405
Kabinets: 210

Ingrīda Zambare
Grāmatvede
Tel: 65707419
Kabinets: 205

Inga Šalgūne
Grāmatvede
Tel: 65707419
Kabinets: 205

Lidija Bule-Mutule
Grāmatvede
Tel: 65707406
Kabinets: 206

Ināra Pedāne
Grāmatvede
Tel: 65707406
Kabinets: 206

Mareks Bulis
Grāmatvedis
Tel: 65707132
Kabinets: 211

Inta Kivliša
Grāmatvede
Tel: 65707072
Kabinets: 203

Ludmila Grebeža
Grāmatvede (KASE)
Tel: 65707409
Kabinets: 202

Ilona Igovena
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707134
Kabinets: 417

Arturs Isakovičs
Inženierkomunikāciju speciālists
Tel: 65707497
Kabinets: 407

Aina Poikāne
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste
Tel: 65707410
Kabinets: 415

Vilhelms Kušners
Zemes ierīcības inženieris
Tel: 65707412
Kabinets: 107

Anatolijs Trizna
Zemes lietu speciālists
Tel: 65707412
Kabinets: 107

Ilona Rimša
Projektu vadītāja
Tel: 65707411
Kabinets: 402

Viola Andruščenko
Projektu vadītāja
Tel: 65707131
Kabinets: 410

Aleksandrs Narnickis
Vides inženiera p.i.
Tel: 65707130
Kabinets: 409

Aleksandrs Narnickis
Aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" koordinētājs
Tel: 65707130
Kabinets: 409

Ilona Mekša
Projektu vadītāja
Tel: 65707131
Kabinets: 410

Jānis Romancāns
Uzņēmējdarbības koordinators
Tel: 65707411
Kabinets: 402

Aija Andersone
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707418
Kabinets: 3

Irēna Lipska
Nodaļas vadītājas vietniece
Tel: 65707418
Kabinets: 4

Kristīne Nikolajeva
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707136
Kabinets: 309

Tatjana Binovska
Juriskonsulte
Tel: 65707135
Kabinets: 308

Aleksandrs Vasiļkovskis
Juriskonsults
Tel: 65707133
Kabinets: 306

Jeļena Kigitoviča
Juriskonsulte - ilgstošā prombūtnē

Ilona Seņkova
Juriskonsulte
Tel: 65781193
Kabinets: 101

Valērijs Laganovskis
Būvvaldes vadītājs
Tel: 65707126
Kabinets: 111

Juris Kučinskis
Būvinspektors
Tel: 65707126
Kabinets: 110

Darja Koževnikova
Būvvaldes arhitekte
Tel: 65707126
Kabinets: 112

Jeļena Lapšova
Teritorijas plānotāja
Tel: 65707407
Kabinets: 113

Sniedze Irbe
Juriskonsulte, datu aizsardzības speciāliste Ludzas novada pašvaldībā
Tel: 65707140
Kabinets: 303

Sniedze Irbe
Datu aizsardzības speciāliste
Tel: 22331383
Kabinets: 303

 

coloring.cool