LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 12. aprīlis
Jūlijs, Ainis
Ludza
Mostly sunny
17°C
 
A A A

Vadība

Edgars Mekšs

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

Apmeklētājus pieņem

Ludzas novada pašvaldības ēkā

Raiņa ielā 16, Ludzā, 3. stāvā, 313. kab.

Pirmdien    14:00 – 17:00

Ceturtdien   8:00 – 10:00

Tālrunis: 65707401

E-pasts: [email protected]

 

Dzimis 1975. gada 10. aprīlī, Ludzā

Izglītība

1993.-1998. g. Latvijas policijas akadēmija – jurists

1990.-1993. g. Ludzas 1. vidusskola

1981.-1990. g. Pildas pamatskola

Darba pieredze

Kopš 2017. gada jūnija – Ludzas novada domes prieksšēdētājs

2010.-2017. g. Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks

2009.-2010. g. Ludzas novada domes priekšsēdētājas otrais vietnieks

2005.-2009. g. Ludzas rajona Pildas pagasta padomes priekšsēdētājs

2001.-2005. g. Ludzas rajona policijas pārvalde, kriminālpolicijas pirmstiesas izmeklēšanas nodaļas sevišķi svarīgu lietu inspektors

1999.–2001. g. Ludzas rajona policijas pārvalde, izziņas grupas speciālists

1998. – 1999. g. Ludzas rajona policijas pārvalde, vecākais iecirkņa inspektors

 

Valdis Maslovskis

Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Apmeklētājus pieņem

Ludzas novada pašvaldības ēkā

Raiņa ielā 16, Ludzā, 3. stāvā, 301. kab.

Pirmdien  10:00 – 12:00

Piektdien  13:00 – 15:00

Tālrunis: 65707146

E-pasts: [email protected]

 

Dzimis 1974. gada 4. oktobrī

Izglītība

2005.-2008.g. Maskavas valsts industriālā universitāte – jurists

1995.-2001.g. Latvijas policijas akadēmija – jurists, profesionālais maģistra grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija

1982.-1993.g. Ludzas 1. vidusskola

Darba pieredze

Kopš 2017. gada jūnija – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

1997.-2016.g. Valsts robežsardzes Ludzas pārvalde – vecākais inspektors, galvenais inspektors, nodaļas priekšnieks, dienesta priekšnieks, pārvaldes priekšnieka vietnieks

1993.-1997.g. Valsts policijas Mobilais policijas pulks – rotas pārzinis, vada komandieris

 

Aivars Meikšāns

Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

 

Apmeklētājus pieņem

Ludzas novada pašvaldības ēkā

Raiņa ielā 16, Ludzā, 3. stāvā, 306. kab.

Otrdien   9:00 – 12:00

Tālrunis: 65707496

E-pasts: [email protected]

 

Dzimis 1976. gada 15. martā

Izglītība

2002.–2006. g. Latvijas Universitāte, studijas doktorantūrā

1998.–2000. g. Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte – sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

1994.–1998. g. Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte

1983.–1994. g. Istras vidusskola

Darba pieredze

Kopš 2013. gada jūnija – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

2009.–2013. g. Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

2001.–2009. g. Ludzas rajona Istras pagasta padomes priekšsēdētājs

1999.–2009. g. Rēzeknes Augstskolas lektors

1998.–2001. g. Ludzas rajona Istras pagasta izpilddirektors

 

Jevgenija Kušča

Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos

 

Apmeklētājus pieņem

Ludzas novada pašvaldības ēkā

Raiņa ielā 16, Ludzā, 3. stāvā, 311. kab.

Katru mēneša pirmo trešdienu  8:00 – 10:00

Tālrunis: 26441917

E-pasts: [email protected]

 

Dzimusi 1962. gada 15. janvārī Ludzā

Izglītība

2008.- 2009. g. Baltijas Starptautiskā Akadēmija – Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā

2000.-2005. g. Rēzeknes Augstskola – Ekonomiste

1977.-1981. g.  Rīgas Celtniecības tehnikums – Tehniķis-celtnieks

1969.-1977. g.  Ludzas 2.vidusskola

Darba pieredze

Kopš 2017. gada jūnija – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos

Kopš 2011. gada – Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” vadītāja

2010.-2017. g. Ludzas novada domes deputāte

2009.- 2010. g.  Ludzas novada domes priekšsēdētāja

2008.- 2009. g. Ludzas pilsētas domes priekšsēdētāja

2005.- 2008. g. Ludzas pilsētas domes deputāte

2007.- 2008. g. SIA “Valensija” viesnīcas vadītāja

1994.- 2006. g.  SIA “VEONS” valdes locekle

1988.-1994. g. Valsts Rīgas motorūpnīca, ekonomiste

1983.-1988. g. Rīgas ražošanas pārvalde “Vecrīga”, inženiere

1981.-1983. g. Rīgas DzER Nr. 79, inženiere

 

Sergejs Jakovļevs

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

 

Apmeklētājus pieņem

Ludzas novada pašvaldības ēkā

Raiņa ielā 16, Ludzā, 3. stāvā, 313. kab.

Otrdien   8:00 – 12:00

Tālrunis: 65707403

E-pasts: [email protected]

 

Dzimis 1971. gada 30. martā Ludzā

Izglītība

1996.–2003. g. Latvijas Policijas akadēmija – profesionālais maģistra grāds, jurists

1992. g. Rīgas 2. pedagoģiskā skola

1989.-1991. g. dienests Padomju armijā

1988. g. Vangažu vidusskola, Murjāņu sporta internātskola

Darba pieredze

Kopš 2009. gada jūlija – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

1995.-2009. g. Ludzas rajona policijas pārvalde – speciālists, galvenais inspektors, nodaļas priekšnieks

1993.-1995.g. tirdzniecības uzņēmums “Salas&Co”

1993.-1994. g. Mežvidu pamatskola, sporta skolotājs

coloring.cool