Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2020. gada 14. augusts
Zelma, Zemgus, Virma
Ludza
Intermittent clouds
18°C
 
A A A

2020. gada iepirkuma līgumi

2020.gada 21. jūlija līgums Nr.I-042/2020 “Par āra klases izveidi Ludzas parkā”

Nr.I-036/2020 “Par Ludzas pilsētas A. Upīša ielas posma no Latgales ielas līdz Parku ielai un atzarojuma pārbūvi”

Nr.I-037/2020 “Par Peldu ielas posma no Stroda ielas līdz Parku ielai, Ludzā pārbūvi”

2020. gada 6. aprīļa Vienošanās par grozījumiem 2019.gada 05.aprīļa līgumā Nr. I-035/2019 ”Par Maizes, maizes un konditorejas izstrādājumu piegādi”

2020. gada 8. maija līgums par Ludzas pilsētas Sporta ielas pārbūvi

Pielikums Nr. 1  Apliecinājums

Pielikums Nr. 2 Būvdarbu izpildes laika grafiks

Pielikums Nr. 3 Līgumcenas koptāme

Pielikums Nr. 4 SIA “CEĻI UN TILTI” BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS APRAKSTS

Pielikums Nr. 5 SIA “CEĻI UN TILTI” ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRSHĒMA

Pielikums Nr. 6 SIA “CEĻI UN TILTI” tehniskais nodrošinājums

2020. gada 8. maija līgums par Ludzas pilsētas Dzirnavu ielas pārbūvi

Pielikums Nr. 1 Apliecinājums

Pielikums Nr. 2 Būvdarbu izpildes laika grafiks

Pielikums Nr. 3 Būvniecības koptāme

Pielikums Nr. 4 SIA “CEĻI UN TILTI” BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS APRAKSTS

Pielikums Nr. 5 SIA “CEĻI UN TILTI” ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRSHĒMA

Pielikums Nr. 6 SIA “CEĻI UN TILTI” tehniskais nodrošinājums

2020. gada 16. aprīļa līgums par būvprojekta “Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” ēkā Latgales ielā 156 Ludzā” izstrāde un autoruzraudzība

2020. gada 25. marta Vienošānās Nr. 1 par grozījumiem 2020. gada 5. martā līgumā Nr. I-015/2020 par mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegādi

2020. gada 3. aprīļa līgums par aprīkojuma iegādi darbnīcām daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Ludzā

2020. gada 3. aprīļa līgums par aprīkojuma iegādi darbnīcām daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Ludzā

2020. gada 3. aprīļa līgums par aprīkojuma iegādi darbnīcām daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Ludzā

2020. gada 2. aprīļa līgums par aprīkojuma iegādi darbnīcām daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Ludzā

2020. gada 19. marta līgums par bērnu rotaļu laukuma ierīkošanu pie Ludzas novada Pildas pamatskolas

2020. gada 1. aprīļa Vienošanās Nr. 2 par grozījumiem 2020. gada 5. martā līgumā Nr. I-014/2020 par mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegādi

2020. gada 24. marta Vienošanās Nr.1 Par grozījumiem 2020. gada 16. martā līgumā Nr. I-017/2020 par mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegādi

2020. gada 16. aprīļa līgums Nr. I-017/2020 par mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegādi

2020. gada 13. februāra Vienošanās Par grozījumiem 2019.gada 13.februāra līgumā Nr. I-021/2019 Par desu un gaļas izstrādājumu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

2020. gada 6. februāra Vienošanās Par grozījumiem 2019.gada 06.februāra līgumā Nr. I-020/2019 Par desu un gaļas izstrādājumu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

2020. gada 24. februāra Vienošanās par grozījumiem 2019. gada 19. decembra līgumā Nr.I-074/2019 par Industriālās teritorijas Krāslavas ielā 1, Ludzā, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību

2020. gada 5. marta līgums  Nr. I-015/2020 par mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegādi

2020. gada 5. marta līgums  Nr. I-014/2020 par mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegādi

2020. gada 25. februāra līgums  Nr. I-013/2020 par aprīkojuma iegādi kvalitatīvas klientu aprūpes un rehabilitācijas nodrošināšanai sociālās aprūpes centrā “Ludza”

2020. gada 21. februāra līgums  Nr. I-012/2020 par atskurbtuves darbības nodrošināšanu

2020. gada 18. februāra līgums  Nr. I-011/2020 par aprīkojuma iegādi kvalitatīvas klientu aprūpes un rehabilitācijas nodrošināšanai sociālās aprūpes centrā “Ludza”

2020. gada 4. februāra līgums  Nr. I-008/2020 par pašvaldības informācijas izvietošanu laikrakstā

2020. gada 21. janvāra līgums  Nr. I-009/2020 par marķētās dīzeļdegvielas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

2020. gada 6. februāra līgums  Nr. I-007/2020 par siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā

2020. gada 30. janvāra līgums  Nr. I-006/2020 par jauna vieglā pasažieru transportlīdzekļa piegādi

2020. gada 30. janvāra līgums  Nr. I-005/2020 par jauna vieglā pasažieru transportlīdzekļa piegādi

2020. gada 9. janvāra līgums  Nr. I-004/2020 par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2020. gadā no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

2020. gada 2. janvāra līgums  Nr. I-003/2020 par Briģu, Nirzas, Istras un Rundēnu pagastu ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu 2020. gadā

2020. gada 2. janvāra līgums  Nr. I-002/2020 par Cirmas, Isnaudas, Pureņu, Pildas un Ņukšu pagastu ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu 2020. gadā

2020. gada 2. janvāra līgums  Nr. I-001/2020 par Ludzas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu

 

coloring.cool