Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2020. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Flurries
-1°C
 
A A A

Pagastu pārvaldes

Andris Valeinis
Briģu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729853; 29481616

Līga Dinaburska
Sociālā darbiniece
Tel: 65726198

Ilga Mikijanska
Cirmas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729300; 29451225

Antoņina Sjakste
Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729175; 29373032

Daina Laganovska
Sociālā darbiniece
Tel: 65729110

Aleksandrs Sovāns
Istras pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729504; 20223634

Olga Cvetkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65729523

Andris Valeinis
Nirzas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729753; 29481616

Zinaīda Igovena
Sociālā darbiniece
Tel: 65729736

Pēteris Trukšāns
Ņukšu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729443; 29230461

Ludmila Seņkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65729493

Pēteris Trukšāns
Pildas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65728200; 29230461

Ilga Mikijanska
Pureņu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729399; 29451225

Biruta Ažesole
Sociālā darbiniece
Tel: 65729399

Aleksandrs Sovāns
Rundēnu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729604; 20223634

coloring.cool