LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2021. gada 17. jūnijs
Artis, Artūrs
Ludza
Mostly sunny
14°C
 
A A A

Bibliotēku vadītāju un bibliotekāru starpnovadu seminārs

Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes bibliotēku vadītāju

  un bibliotēkāru seminārs

2013.gada 29.oktobrī

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas

Bērnu apkalpošanas nodaļā (3.stāvs)

9:00 Semināra atklāšana

9:10 Atskats uz novadpētniecības konferenci Balvos „Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai

Inta Kušnere, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore

10:00 Ziņas no semināra krājuma komplektēšanas speciālistiem

         Irēna Andžāne, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma komplektēšanas nodaļas vecākā bibliotekāre

10:30 Briseles mirkļi jeb četru bibliotekāru piedzīvojumi Briselē

Aija Paršova, Kārsavas pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāja

11:00 Atskats uz Reģionālajiem leļļu teātra svētkiem Lietuvas pilsētā Roķišķis.

Jeļena Kreminska, Ludzas novada Istras pagasta bibliotēkas vadītāja

12:00 Pārdomas par pieredzes apmaiņas braucienu uz Balvu centrālo bibliotēku

Rita Trukšāne, Ciblas novada Ciblas pagasta bibliotēkas vadītāja

Irēna Pavlova, Ciblas novada Līdumnieku bibliotēkas vadītāja

12:30 12.Grāmatu svētki Ludzā – vērtējumi un atziņas

Dažādi jautājumi.

          Inta Kušnere, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore

          Elita Zirne, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas metodiķe

coloring.cool