LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2021. gada 13. jūnijs
Uva, Ainārs, Zigfrīds
Ludza
Mostly cloudy with thundershowers
16°C
 
A A A

Zemkopības ministrija izsludina valsts mēroga dabas katastrofu lauksaimniecībā

Izvērtējot pieejamo informāciju, Krīzes vadības padome ir atzinusi, ka pavasara ilgstošā sausuma izraisītās sekas Latvijas lauksaimniecībā ir definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma tiesību normām.

Veicot fizisko kontroli un vērtējot noteikto atbalsta prasību izpildi, valsts un Eiropas Savienības atbalstu administrējošās iestādes nepiemēros soda sankcijas par šādu prasību neizpildi:

1) kultūraugu stādīšanas, sēšanas vai audzēšanas optimālās biezības nodrošināšanu;

2) kultūrauga vai kultūraugu maisījuma dominanci (pieļaujama pārmērīga nezāļainība, ja kopšanas darbus ietekmējis ilgstošs sausums, kā arī, ja augi nav uzdīguši vai to dīgstība bijusi zema, kā arī tie iznīkuši pēc iestādīšanas);

3) kultūraugu sēšanas termiņu līdz kārtējā gada 25. jūnijam;

4) neattiecināt minimālās ražības ieguves prasības saistītā atbalsta saņemšanai par sertificētām (labības, kartupeļu, stiebrzāļu un lopbarības augu) sēklām un cietes kartupeļiem;

5) ievērot samērības principus attiecībā uz lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, kas saistīti ar barības bāzes nodrošināšanu.

Lēmuma pieņemšanai par soda sankciju nepiemērošanu iestādes var lūgt lauksaimniekus uzrādīt pierādījumus, kas minēti attiecīgo lauku vēstures ierakstos, it īpaši attiecībā uz sēklu, stādu vai dīzeļdegvielas iegādi, samaksu par veikto darbu (pakalpojumu) u.c., tai skaitā fotofiksācijas par kultūrauga lauku pirms iznīkšanas vai tās laikā, ko uzņēmis pats lauksaimnieks.

SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” ir deleģēts pēc lauksaimnieka pieprasījuma sagatavot Valsts ieņēmumu dienestam nepieciešamos atzinumus, ja valsts mēroga dabas katastrofā cietusī persona lauksaimniecībā nevar izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un tai ir nepieciešams vienoties ar Valsts ieņēmumu dienestu par soda sankciju nepiemērošanu.

LR Zemkopības ministrija ir lūgusi Eiropas Komisiju atļaut izmaksāt avansa maksājumus lielākā apmērā jau 2018. gada septembrī, kā arī šogad ieviest atkāpes no zaļināšanas nosacījumiem.

coloring.cool