LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 10. aprīlis
Anita, Anitra, Zīle
Ludza
Showers
7°C
 
A A A

Zāles pļaušana – katra saimnieka pienākums

pokos-trav-2Ir jau vasaras vidus, neskatoties uz to, ka mūsu atmiņās vēl ir palikusi bargā un sniegotā ziema. Līdz ar vasaras iestāšanos un jau gaidot vasaras saulgriežu svētkus, mums kopīgiem spēkiem ir jācenšas sakopt Ludzas novada teritoriju. Nepieļausim, ka mūsu Ludzas novada ciema un pilsētas teritorija ieaug zālē, krūmos, kā arī dažāda veida atkritumos. Mūsu kopējais mērķis ir, lai Ludzas novads būtu pievilcīgs, skaists, tīrs un sakopts.

Ludzas novada 26.11.2009. saistošie noteikumi Nr. 11 “Ludzas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 4. pants nosaka, ka “namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašnieki, valdītāji, pārvaldnieki-pilnvarnieki, lietotāji-nomnieki nodrošina:

– nekustamā īpašuma teritorijā – teritorijas sakopšanu, zālienu nopļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm), apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos;

– saskaņojot ar Ludzas novada pašvaldību, nodrošina īpašuma teritorijā esošo koku, krūmu un to zaru apzāģēšanu gar ietvēm un brauktuvēm (vietās, kur tiek traucēta gājēju un autotransporta pārvietošanās) un to novākšanu;

– piegulošās teritorijas kopšanu (zālienu nopļaušanu, ietves tīrīšanu un atkritumu savākšanu)”.

Vēlamies uzsvērt, ka Ludzas novada 26.11.2009. saistošie noteikumi Nr. 11 “Ludzas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” uzliek par pienākumu fiziskām un juridiskām (tirdzniecības, pakalpojumu sfēras, garāžu kooperatīvu u.c. īpašniekiem, lietotājiem vai nomniekiem) personām gādāt par zāles pļaušanu un krūmu griešanu, par tīrību un kārtību ne tikai privātajās, bet arī pieguļošajās teritorijās līdz ietvei vai brauktuvei (tajā skaitā arī grāvjus, kas atdala privātīpašumu no ietves vai brauktuves).

Informējam, ka pilsētas un ciemu teritorijās šobrīd tiek aktīvi apsekotas privātmāju teritorijas un tām pieguļošās teritorijas. Visiem, kam īpašumi un pieguļošās teritorijas nav sakoptas – ir aizauguši ar zāli vai teritorijā ir atkritumu kaudzes, tiek rakstītas brīdinājuma vēstules, bet personas, kuras sistemātiski neveic teritorijas uzkopšanu, tām tiks bez brīdinājuma sastādīts protokols. Pašvaldībai ir tiesības uzlikt naudas sodu fiziskai personai pat līdz Ls 250, juridiskai – Ls 1000 par saistošo noteikumu neievērošanu.

PAR SAKOPTU, SKAISTU UN DROŠU LUDZAS NOVADU!

Aivars Strazds,

vides inženieris

 

coloring.cool