LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Trešdiena, 2021. gada 16. jūnijs
Justīne, Juta
Ludza
Mostly sunny
16°C
 
A A A

Visiem Ludzas novada skolu audzēkņiem tiks sniegts ēdināšanas atbalsts

Ludzas novada pašvaldības deputāti domes ārkārtas sēdē 18. februārī atbalstīja lēmumu par pārtikas paku izsniegšanu visiem Ludzas novada vispārējās un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību attālinātā izglītības ieguves procesa laikā.

Iepriekš ziņojām, ka atbalsts no pašvaldības budžeta bija paredzēts Ludzas novada pašvaldībā deklarētajiem izglītojamajiem, kuru ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, un izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, savukārt šobrīd tika nolemts sniegt atbalstu visiem izglītojamajiem sākot no 1. līdz 12. klasei, kuri apgūst vispārējās izglītības programmas Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs, un iestādes karantīnas gadījumā – visiem Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.

Nodrošinot normatīvo aktu prasību izpildi un sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem ēdināšanas izdevumu segšanai situācijā, kad Ludzas novada vispārējās izglītības iestādēs izglītības ieguves process sakarā ar Covid-19 izplatību norisinās vai turpmāk norisināsies attālināti, pašvaldība ar domes lēmumu palīdzību var noteikt ēdināšanas atbalsta sniegšanu izglītojamajiem pārtikas paku veidā, nosakot to apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.  

Nolemts, ka ēdināšanas atbalstu izglītojamajam/audzēknim piešķirs pārtikas pakas veidā – 1,00 euro apmērā par vienu mācību dienu līdz attālinātā izglītības ieguves procesa atcelšanai. 

Informējam, ka Ludzas novada izglītības iestādes individuāli organizē pārtikas paku izsniegšanu izglītības iestādē. Pārtikas paku komplektēšana un izsniegšana notiks Ludzas novada izglītības iestādēs.

Ludzas novada izglītības iestādes nodrošinās pārtikas paku komplektēšanu ņemot vērā Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumus Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, pārtikas produktu glabāšanas laiku un izlietošanas periodu, pielietojumu un atsevišķu produktu sastāvdaļu īpatnības un saskaņojot pārtikas pakas saturu ar skolas medmāsu.

Izglītojamiem/audzēkņiem, kuri ir saņēmuši pārtikas pakas saskaņā ar 2020. gada 6. novembra Ludzas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” laika periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz šī lēmuma spēkā stāšanās dienai nav tiesību atkārtoti saņemt pārtikas pakas par augstākminēto laika periodu.

Lēmuma izpildei par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem tiks atvēlēti Ludzas novada pašvaldības, valsts budžeta līdzekļi.

 Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska

coloring.cool