LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2021. gada 18. maijs
Inese, Inesis, Ēriks
Ludza
Cloudy
13°C
 
A A A

Visi Ludzas novada vidusskolu absolventi eksāmenus ir nokārtojuši

Vidusskolu absolventi ir saņēmuši sertifikātus ar centralizēto eksāmenu rezultātiem. Izglītības ministrs Kārlis Šadurskis šā gada absolventu sasniegumus vairākos mācību priekšmetos ir novērtējis kritiski, atzīmējot, ka tie ir zemāki nekā pērn.

Kā ir veicies mūsu novada un kaimiņu skolās, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem valstī un ar pagājušajā gadā sasniegto?

Vispirms par obligātajiem eksāmeniem, kurus jākārto visiem skolēniem. Šoreiz – tikai statistika, kas ir bezkaislīga un neņem vērā katra individuālās īpašības, bet balstās uz vidējiem rādītājiem.

Latviešu valodā valstī vidējais vērtējums ir 50,90%, kas ir par 0,4 % mazāk nekā pagājušajā gadā.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas (LPĢ) absolventu vidējais rezultāts – 60, 24% (pag. māc. g. 58,27%). Visaugstākais vērtējums – 89% – ir divām absolventēm: Agijai Valainei un Laimai Ločmelei.

Ludzas 2. vidusskolā šogad latviešu valodā eksāmenu vidējais vērtējums – 45, 21% (pērn –50,31%). Labākais sasniegums latviešu valodā – 72% – Tsirai Tolordavai, 65% – Vadimam Jegorovam.

Ludzas novada vakara vidusskola – 28,44% (pērn 37,72%). 

Ciblas vidusskola – 49,78%, Kārsavas vidusskola – 56,59%, Zilupes vidusskola – 33,96%.

Matemātikā valstī vidēji – 34,90%, kas ir par 1,3% zemāk nekā pagājušajā mācību gadā.

LPĢ – 39,52% (pērn 41,09%). Augstākais rezultāts – 83% – Aigaram Luckānam.

Ludzas 2. vidusskola – 60, 89% (pērn 53,32%). Augstākais sasniegums – 76% – Tsirai Tolordavai.

Ludzas vakara vidusskola – 20, 40% (pērn 33,19%).

Ciblas vidusskola – 35%, Kārsavas vidusskola – 37,77%, Zilupes vidusskola – 26,78%.

Katram absolventam  jākārto eksāmens vienā no svešvalodām.  Valodu – krievu, angļu vai vācu – var izvēlēties.

Vācu valodu šogad neizvēlējās neviens.

Angļu valodā valstī vidēji – 59, 70%, kas ir par 1, 3% mazāk nekā pagājušajā gadā.

LPĢ – 59,6% (pērn – 62, 33%). Augstākais sasniegums – 91% – Kristapam Gribustam.

Ludzas 2. vidusskola – 54,04% (pērn – 56,40%). Labākais rezultāts – 74% – Vadimam Jegorovam.

Ludzas vakara vidusskola – 56% (pērn – 59,80%). Labākais rezultāts – 65% – Arnim Ločmelim.

Ciblas vidusskola – 53%, Kārsavas vidusskola – 61,58%, Zilupes vidusskola – 30,63%.

Krievu valodā valstī – 68, 60%, par 1,6 % labāk nekā pērn.

LPĢ – 77,50% (pērn – 74,45%). Augstākie rezultāti: 91% – Alise Bleive, 90% – Laima Ločmele.

Ludzas 2. vidusskola – 76,99% (pērn – 83,46%). Augstākie rezultāti: 92% – Bažena Miziša, 90% – Santa Buliga.

Ludzas vakara vidusskola – 61,14% (pērn – 65,39%). Augstākie rezultāti: 90% – Anželika Grigane, 78% – Dajana Maklere.

Kārsavas vidusskola – 71,76%, Ciblas vidusskola – 64,33%, Zilupes vidusskola – 76,45%.

Pārējie ir izvēles eksāmeni. Parasti tiek izvēlēti tie mācību priekšmeti, kuri nepieciešami turpmākajā izglītībā. Fizikas, ķīmijas eksāmenus visā valstī  kārto salīdzinoši  maz skolēnu. Mūsu novadā – tikai daži. Fizikas eksāmenu kārtoja  1 LPĢ absolvents – 56,00% (valstī – 49,90%). Ķīmijas eksāmenu kārtoja 2 LPĢ absolventi – 62,75% (valstī – 63,10%). Labākais rezultāts Rimantam Metlānam – 73%.

Bioloģijas eksāmenu kārtoja 3 LPĢ absolventi – 70,94% un 2 Ludzas 2. vidusskolas absolventi – 72% (valstī vidēji – 63,70%). Labākais  rezultāts  LPĢ Alisei Bleivei – 80%, Ludzas 2.vidusskolā Tsirai Tolordavai – 72%, Santai Buligai – 71%.

Visus eksāmenus ar rezultātu virs 70% LPĢ nokārtojis Aigars Luckāns, Ludzas 2. vidusskolā – Tsira Tolordava.

Vakara vidusskolā labi rezultāti ir Arnim Ločmelim, Anželikai Griganei un Dajanai Maklerei.

Par ko liecina skaitļi?

Šie skaitļi (provizoriskie rezultāti, dziļāka analīze valstī būs augustā) raksturo tikai vispārējās tendences, jo vidējais  rezultāts valstī veidojas, ņemot vērā gan valsts ģimnāziju, gan lauku vidusskolu, profesionālo skolu, vakarskolu rezultātus.

Arī katrā skolā izlaiduma klases, salīdzinot mācību gadus, atšķiras. Svarīgi, vai visi absolventi ir kārtojuši eksāmenus. Tāpēc katra skolēna sasniegumi ir individuāli vērtējami, ņemot vērā viņu spējas un ieguldīto darbu. Tomēr iegūtie procenti ir svarīgi, iestājoties  augstskolās. Tieši tas  nosaka, vai tiksiet uzņemts vēlamajā programmā, vai izdosies mācīties par valsts budžeta līdzekļiem vai arī būs jāmaksā pašiem.

Eksāmens tiek uzskatīts par sekmīgu, ja ir sasniegta 5% robeža. Parastā skolas pārbaudes darbā šādā gadījumā atzīme nebūtu sekmīga.

Nozīmīga ir katra skolēna izaugsme

Novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas Sarmītes Gutānes vērtējums par eksāmena rezultātiem:

– Svarīgākais ir tas, ka visi Ludzas novada skolu absolventi ir saņēmuši vērtējumus virs 5 %, tas nozīmē – trīs gadi vispārējās vidējās izglītības  programmas apguvē ir sekmīgi kā skolēniem, tā pedagogiem. Neapšaubāmi, ka svarīgākais ir kvalitatīva un visiem iedzīvotājiem vienādi pieejama izglītība, bet jāatceras, ka katram cilvēkam ir individuāli dotumi, talanti, kuri jāizkopj, jāattīsta. Katrai skolai ir jāizvērtē, vai skolēnu mācību sasniegumi ikdienas darbā atšķiras no vērtējuma centralizētajos valsts pārbaudes darbos, vai notikusi katra skolēna izaugsme noteiktā laika periodā – tas ir svarīgākais, nevis procenti, kuri bieži vien ir mānīgi, jo vienā skolā  un novadā konkrētu eksāmenu kārto daži desmiti vai padsmiti skolēnu, bet citā – absolventu un eksāmenu kārtotāju skaits ir mērāms simtos, katra veiksme vai neveiksme maina kopējo rezultātu. Iestāja augstskolās, pamatojoties uz centralizēto  eksāmenu rezultātiem, ir svarīga, bet vēl nopietnāka lieta – cik konkrēto augstskolu pabeidz, vai studijas nebeidzas pēc pirmās eksāmenu sesijas. Absolventus gaida ne tikai augstskolas, bet arī modernas, mūsdienīgi aprīkotas profesionālās izglītības iestādes. Veiksmi un sekmes mācībās un karjeras veidošanā!

Korespondente Vanda Žulina

coloring.cool