LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2021. gada 24. jūnijs
Jānis
Ludza
Intermittent clouds
22°C
 
A A A

Valsts sedz daļu izdevumu par atskurbināšanas pakalpojumiem

laimonisValdība 1. martā ir atbalstījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto priekšlikumu par faktisko izdevumu – 195 504 eiro pārskaitīšanai 18 pašvaldībām, lai segtu faktiskos izdevumus, kas pašvaldībām radušies 2015. gadā, sniedzot atskurbināšanas pakalpojumus diennakts režīmā personām, kuras alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī, līdz 15 eiro apmērā par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu, tajā skaitā Ludzas novada pašvaldībai – 5 565 eiro.
Izdevumi pašvaldībām tiks segti no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Atskurbināšanas pakalpojumi Ludzā tiek piedāvāti kopš 2015. gada marta. Pamatā atskurbtuvē 2015. gadā nonāca bijušā Ludzas rajona iedzīvotāji: 196 – no Ludzas, 69 – no Ciblas, 55 – no Kārsavas, 21 – no Zilupes novada, bet arī 22 no citām pašvaldībām un 8 bez noteiktas dzīvesvietas.
Vēstule no Ludzas domes ar lūgumu segt daļu no izdevumiem VARAM tika iesniegta par visiem 371 atskurbtuves klientiem. Atlīdzību atbilstoši apmaksātajam pakalpojumu daudzumam saņems visas četras pašvaldības: Ciblas novads – 1035 eiro, Kārsavas nov. – 825, Zilupes nov. – 315 eiro, Ludzas – 3390 eiro.
Norēķinu kārtība par atskurbināšanas pakalpojumiem ir šāda: pašvaldībām no atskurbtuves tiek piestādīts rēķins par atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu to teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem, viņiem ir pašiem jāsamaksā par savu atskurbināšanu. Domes atskurbtuves rēķinā norādīto summu samaksā un tad cenšas piedzīt no atskurbtuves klientiem. Tas izdodas reti, jo parasti atskurbtuvēs nonāk trūcīgas personas bez ienākumiem. Tā Ludzas novada dome par 2015. gadu atskurbtuvei samaksājusi pāri 6,7 tūkstošiem eiro, bet no atskurbtuves klientiem iekasējusi tikai 1804 eiro.
Ludzas novada pašvaldības 2016. gada budžetā ieplānoti 26 176 eiro atskurbināšanas pakalpojumu apmaksai, tajā skaitā no pārējām pašvaldībām (Cibla, Kārsava, Zilupe) savstarpējo norēķinu veidā varētu ienākt nepilni 10 tūkstoši eiro. Tāpat aprēķināts, ka par vienas personas atskurbināšanu šogad būs jāmaksā 52,50 eiro (ar PVN).

coloring.cool