LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 21. jūnijs
Monvīds, Egita, Emīls
Ludza
Clear
21°C
 
A A A

Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālā struktūrvienība rīko semināru esošajiem un potenciālajiem darba devējiem

Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālā struktūrvienība rīkoja semināru esošajiem un potenciālajiem piespiedu darba devējiem ar mērķi nostiprināt sadarbību ar esošajiem darba devējiem un piesaistīt jaunus darba devējus piespiedu darba izpildes jomā. Piespiedu darbs ir viena no Valsts probācijas dienesta īstenojamām funkcijām, kurš ir viens no sabiedrībā izciešamajiem un biežāk piemērotajiem soda veidiem Latvijas tiesu sistēmā. Piespiedu darbs ir notiesātā piespiedu iesaistīšana sabiedrībai nepieciešamajos darbos, ko viņš bez atlīdzības veic dzīvesvietas apvidū no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā, tādējādi uzņemoties atbildību par izdarīto un ar savu darbu sniedzot labumu sabiedrībai. Semināra dalībniekiem tika izskaidroti gan darba devēja pienākumi un tiesības, gan arī probācijas klienta pienākumi un atbildība.

Seminārā piedalījās darba devēji, kuri šobrīd nodarbina probācijas klientus un dalījās ar savu pieredzi. Malnavas koledžas saimniecības daļas vadītājs V.Naglis atzina, ka probācijas klientu nodarbināšana piespiedu darba izpildes jomā koledžai ir ieguvums un ja sākotnēji viņu nostāja bija nodarbināt tikai savus audzēkņus, tad šobrīd viņi ir gatavi nodarbināt jebkuru probācijas klientu. Kā arī potenciālie darba devēji semināra beigās izrādīja vēlmi noslēgt līgumu ar Valsts probācijas dienestu, lai viņiem būtu iespēja nodarbināt probācijas klientus piespiedu darba izpildes jomā. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 119 “Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi” 2. punktu,   par darba devēju piespiedu darba izpildes jomā var būt valsts vai pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, aģentūras, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, ar kurām dienests ir noslēdzis līgumu par probācijas klientu nodarbināšanu piespiedu darbā.

Semināra laikā dalībnieki tika iepazīstināti arī ar probācijas klientu paveiktajiem darbiem piespiedu darba izpildes jomā līdz šim, kopīgi apskatot foto galeriju. Organizējot piespiedu darba izpildi, fokuss vienmēr ir uz probācijas klientu nodarbināšanu atbilstoši viņu prasmēm un iemaņām. Arī foto galerijā bija redzams, ka probācijas klienti maksimāli tiek nodarbināti atbilstoši viņu prasmēm un iemaņām (piemēram, notiesātā, kura pēc profesijas ir šuvēja, šuva tērpus; klients ar iemaņām celtniecības jomā, veica kosmētisko remontu; elektriķis veica elektroinstalācijas remontdarbus u.c.).

Liels paldies Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa priekšniekam Oskaram Točelovskim par atbalstu semināra organizēšanā un liels paldies visiem semināra dalībniekiem par aktīvu līdzdalību! Kā arī paldies visiem esošajiem darba devējiem par sadarbību, kas laika gaitā kļūst arvien efektīvāka, kā arī būsim priecīgi par sadarbību nākotnē ar potenciālajiem darba devējiem, jo tikai kopā mēs varam piespiedu darba izpildi organizēt kvalitatīvi, tādējādi veicinot sabiedrības drošību!

VPD Ludzas TSV probācijas speciāliste

Margarita Artihoviča

coloring.cool