LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 14. jūnijs
Saiva, Santis, Sentis, Tija, Saivis
Ludza
Partly sunny
11°C
 
A A A

Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām

zaleLatvijai jānodrošina, lai ilggadīgo zālāju platības īpatsvars (ilggadīgo zālāju platības attiecība pret kopējo lauksaimniecības zemi), ko deklarējuši lauksaimnieki, šajā un turpmākajos gados nesamazinās vairāk par 5% salīdzinājumā ar 2012.gadu.
Lai novērtētu šā brīža situāciju un iegūtu informāciju, vai tiek ievērotas regulā noteiktās prasības par ilggadīgo zālāju īpatsvara saglabāšanu, Lauku atbalsta dienests (LAD) ir veicis aprēķinus par ilggadīgo zālāju platību īpatsvara attiecības izmaiņām 2015.gadā. Salīdzinot datus pa ilggadīgo zālāju īpatsvaru starp 2012.gadu un 2015.gadu, var secināt, ka nav samazinājies to apjoms un Latvija izpilda regulās noteiktās prasības. Šobrīd dati vēl ir provizoriski, jo LAD turpina iesniegto datu precizēšanu. Precīzs aprēķins tiks veikts šā gada oktobra beigās un tiks nosūtīts Eiropas Komisijai.
Ilggadīgos zālājus, kas nav BDUZ, drīkst uzart un pārveidot, ja to īpatsvars valsts līmenī nav samazinājies zem pieļaujamās robežas, tomēr LAD aicina lauksaimniekus arī turpmāk nodrošināt šo zālāju saglabāšanu, lai to īpatsvars nesamazinātos. Ja ilggadīgo zālāju platības īpatsvars valsts līmenī samazināsies vairāk par 5% salīdzinājumā pret 2012.gadu, lauksaimniekam pēc LAD pieprasījuma uzartās ilggadīgo zālāju platības būs jāpārveido atpakaļ par ilggadīgajiem zālājiem.
Jāatceras, ka lauksaimnieki nedrīkst pārveidot un uzart ilggadīgos zālājus vides jutīgajās teritorijās, kas ir atzīti par ES nozīmes biotopiem saskaņā ar Putnu direktīvu (2009/147/EK) un Biotopu direktīvu (92/43/EEK) un ir iekļauti LAD lauku reģistrā: http://karte.lad.gov.lv/.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: [email protected]

coloring.cool