LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 21. jūnijs
Monvīds, Egita, Emīls
Ludza
Sunny
25°C
 
A A A

Vai SIA “Ludzas apsaimniekotājs” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvalda efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām?

Ludzaps21Valsts kontrole ir pabeigusi lietderības revīziju “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām”, kas tika veikta astoņu pašvaldību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem – pašvaldību kapitālsabiedrībām par laika posmu no 01.01.2013. līdz 30.06.2015.. Revīzijas mērķis bija pārliecināties, vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana tiek veikta efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Diemžēl arī Valsts kontrolei nākas secināt, ka dotajā brīdī dzīvojamo māju pārvaldīšana netiek virzīta mērķtiecīgi, jo valstij pagaidām nav skaidra redzējuma par mērķiem māju pārvaldīšanas jomā.

Revīzija tika veikta arī mūsu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Ludzas apsaimniekotājs”. 22. martā Ludzas novada pašvaldība saņēma revīzijas ziņojumu “Vai SIA “Ludzas apsaimniekotājs” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvalda efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām?”, kurā Valsts kontrole arī informēja par būtiskākajiem revīzijas secinājumiem.

Lai novērstu pārbaudē konstatētās nepilnības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā, Valsts kontrole SIA “Ludzas apsaimniekotājs” ir sniegusi piecus ieteikumus. Pirmajā brīdī šķiet, ka viss ir vienkārši: ņemot vērā ieteikumus, izlabosim kļūdas, un dzīvosim laimīgi.  Tomēr nepilnības māju pārvaldīšanas jomā rodas arī iedzīvotāju bezatbildīgas, dažkārt pretlikumīgas darbības rezultātā.

Piemēram, revīzijas ziņojumā Valsts kontrole ir atspoguļojusi būtisku atkritumu apsaimniekošanas problēmu, kura šobrīd ir aktuāla visā Latvijā. Daļa iedzīvotāju izdeklarējas no dzīvokļa, mainot dzīves vietu vai citu iemeslu dēļ un iznomājot savu mājokli citiem iemītniekiem, kas savukārt nedeklarējas faktiskajā dzīvesvietā. Dzīvojot īrētajā dzīvoklī, cilvēki tomēr izmanto mājas apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus un “ražo” atkritumus.

Revīzijā ir secināts, ka SIA “Ludzas apsaimniekotājs” nav ievērojusi ārējos normatīvos aktus (MK 09.12.2008. noteikumi Nr.1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”), piemērojot maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu arī par tiem dzīvokļiem, kuros nav deklarētas personas. “Ludzas apsaimniekotājs” ņemot vērā faktisko ūdens patēriņu, kas apliecina, ka īpašumā tomēr kāds dzīvo, rēķinus par atkritumiem dzīvokļa saimniekiem piestāda (var teikt, ka nosacīti – par vienu personu).

Lai strikti izpildītu MK noteikumus Nr.1014, “Ludzas apsaimniekotājam” nāktos palielināt atkritumu tarifus, kas atsauktos uz visiem Ludzas novada iedzīvotājiem. Tādēļ ir jāmeklē cits risinājums. Arī iedzīvotājiem ir jābūt atbildīgiem un jāievēro likumdošana, kas nosaka par pienākumu obligāti deklarēt savu dzīves vietu.

Revīzijas rezultātā ir sagatavoti deviņi revīzijas ziņojumi: Ekonomikas ministrijai un astoņu pašvaldību kapitālsabiedrībām. Ar revīzijas ziņojumu “Vai SIA “Ludzas apsaimniekotājs” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvalda efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām?” varat iepazīties ŠEIT.

Komentārus par ziņojumu no SIA “Ludzas apsaimniekotājs” lasiet pašvaldības informatīvā izdevuma “Ludzas Novada Vēstis” 12.04.2016. numurā.

Svetlana Rimša,

sabiedrisko attiecību speciāliste

coloring.cool