LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 19. aprīlis
Vēsma, Fanija
Ludza
Clear
3°C
 
A A A

Uzsākta arheoloģiskā mantojuma saglabāšanas projekta īstenošana

ESTLATRUS_logoLudzas Novadpētniecības muzejs piedalās pārrobežu projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai” jeb „AAC” īstenošanā, kas tika uzsākta 2012. gada 1. maijā. Projekta „AAC” mērķis ir saglabāt kopīgo arheoloģisko mantojumu pārrobežu reģionā. Tas ir viens no 25  Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013. gadam projektiem, kas tika apstiprināts 1. kārtā no 226 iesniegtajiem projektiem. Projekta vadošais partneris ir Tartu Universitāte un projekta īstenošanā iesaistīti 9 partneri no Latvijas, Krievijas un Igaunijas. No Latvijas puses projektā iesaistījusies ir Alūksnes novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība un Latvijas Vēstures institūts.

Partneri projekta ietvaros apzinās un apsekos dabā ap 800 arheoloģijas pieminekļus trīs valstīs, kā arī sniegs informāciju par to atrašanos vietējām pašvaldībām. Tas dos iespēju nākotnē piedāvāt arī šo pieminekļu apskati tūristiem, kā arī veikt tālāku šo vietu izpēti nākotnē. Tiks izveidota kopīga arheoloģijas pieminekļu datu bāze, informācija tiks apkopota kartēs, kurās atzīmētas šo pieminekļu atrašanās vietas. Desmit bojātajos vai apdraudētajos objektos (3 Latvijā, 3 Krievijā un 4 Igaunijā) tiks veikti „glābšanas” izrakumi.

Pirmā pārrobežu projekta partneru tikšanās notika 2012. gada 10. – 11. maijā Tartu. Sanāksmē piedalījās projekta vadošais partneris Tartu Universitāte un projekta īstenošanā iesaistītie partneri no Latvijas, Krievijas un Igaunijas, tai skaitā arī mūsu muzeja speciālisti. Tika izveidota projekta vadības grupa un vadības komiteja, kurā piedalās pa 2 pārstāvji no katra partnera, kas būs atbildīgi par projekta īstenošanas jautājumiem. Vadošais partneris iepazīstināja ar projekta ieviešanas un atskaišu sniegšanas kārtību, tika precizētas pirmā projekta gada plānotās aktivitātes. Programma ir jauna, tāpēc partneriem ir daudz jautājumu par finanšu dokumentiem un projekta ieviešanas nosacījumiem. Otrā partneru tikšanās notika 28. – 29. maijā Rīgā. Apvienotā tehniskā sekretariāta pārstāvji iepazīstināja partnerus ar projekta realizēšanas dokumentāciju.

Ludzas novada pašvaldības budžets projekta īstenošanai ir 45 000 eiro. Pašvaldība iesaistījās projektā, jo tā īstenošanas laikā var sasniegt ļoti nopietnu un svarīgu mērķi – veikt izrakumus Ludzas pilskalnā. Sakarā ar to, ka projekta sākotnējā budžeta variantā plašāka mēroga izrakumiem netika paredzēts pietiekošs finansējums, projekta darba grupa nolēma vērsties pie vadošā partnera – Tartu Universitātes – ar lūgumu veikt budžeta izmaiņas un novirzīt atalgojuma fonda līdzekļus izrakumu finansēšanai. Tika uzsākta nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana, bet Ludzas novada pašvaldībai atlika vien cerēt, ka izmaiņas tiks atbalstītas.Muzeja_projekts

2012. gada 4. decembrī Apvienotais tehniskais sekretariāts parakstīja izmaiņu pieteikumu un Ludzas novada pašvaldības darba grupa uzsāka izrakumu organizēšanas darbus Ludzas pilskalnā. Par izrakumu mērogu un gaitu tiks lemts tad, kad eksperti un arheologi apsekos Ludzas pilskalnu. Ludzas Novadpētniecības muzejs ir vērsies Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijā, lai saņemtu atļauju izrakumu veikšanai.

2013. gada 31. janvārī un 1. februārī Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore Milāna Bule, galvenā krājuma glabātāja Aija Zīmele un projekta vadītājs, izstāžu un ekspozīciju kurators Valērijs Dzevaltovskis piedalījās projekta partneru darba sanāksmē, kas norisinājās Pleskavā. Sanāksmē piedalījās 9 partneru pārstāvji, lai apspriestu sasniegtos rezultātus un pārrunātu plānus 2013. gadam. Šogad Ludzas Novadpētniecības muzejs iecerējis izveidot viduslaiku darbnīcas, kā arī iegādāties viduslaiku tērpu atdarinājumus.

coloring.cool