LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 19. jūnijs
Nils, Viktors
Ludza
Sunny
13°C
 
A A A

Uzņēmumiem Ludzas novadā pieejams atbalsts infrastruktūras pievadu izbūvei

Piesaistot ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un valsts finansējumu, Ludzas novadā tika realizēti vairāki projekti, kura mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamu infrastruktūru. Pamatā tiek veikta ielu un ceļu pārbūve līdz ražošanas objektiem: šoruden ir noslēgusies Latgales šķērsielas pārbūve, rit darbi Odu ielā.

Ludzas novada pašvaldībai sadarbībā ar uzņēmējiem ir iespēja arī turpmāk piesaistīt ES finansējumu infrastruktūras attīstībai ar mērķi novada teritorijā veicināt uzņēmējdarbību un radīt jaunas darba vietas.

Aicinām uzņēmējus izteikt priekšlikumus un iesaistīties sadarbības projektu īstenošanā, ja tiek plānots attīstīt uzņēmumu un veikt investīcijas īpašumā – it sevišķi, ja tas ir uzskatāms par degradētu jeb ražošanai šobrīd nepiemērotu zemi, ēku vai būvi.

Nepieciešamais finansējums pašvaldībai pieejams darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Saskaņā ar programmas prasībām pašvaldība ir tiesīga:

* pārbūvēt/izbūvēt infrastruktūru, kas ir nepieciešama uzņēmumu komercdarbībai, piem., pārbūvēt ceļus (ne vairāk kā 2 km), izbūvēt/pārbūvēt komunikācijas;

* pārbūvēt/izbūvēt ēkas ar nodomu tās iznomāt komersantu komercdarbībai.

Projekta realizācija nav iespējama, ja interesi par to neapliecina komersanti jeb uzņēmumi. Īstenojot projektu, pašvaldībai ir jāsasniedz noteikti rādītāji: komersantiem, kuri ir izrādījuši interesi projekta darbībās, ir jāpiesaista investīcijas vismaz 1 euro apmērā uz 1 euro ERAF finansējuma, un ir jāizveido jaunas darba vietas (vidēji vienas jaunas darba vietas radīšanai iegulda ne vairāk kā 41 000 euro ERAF finansējuma). Šo rādītāju sasniegšanas periods ir iepriekšējais kalendārais gads pirms pašvaldības projekta iesniegšanas un trīs kalendārie gadi pēc projekta pabeigšanas.

Jāatzīmē, ka neatbalstāmās nozares ir tirdzniecība, tabakas izstrādājumu, alkoholisko dzērienu un ieroču ražošana; nekustamo īpašumu bizness.

Aicinām Ludzas novada uzņēmējus izteikt priekšlikumus par iespējamo sadarbību uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras sakārtošanai novada teritorijā.

Plašākā informācija par programmas nosacījumiem un sadarbības iespējām  ir pieejama pie Ludzas novada pašvaldībā pie priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Aivara Meikšāna (305. kab, Raiņa ielā 16, Ludza, tālr. 65707496, e-pasts: [email protected]).

coloring.cool