LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis
Laura, Jadviga
Ludza
Clear
10°C
 
A A A

Uz grants ceļiem pavasara atkušņu laikā ierobežota satiksme

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus pavasara atkušņa laikā, š.g. 22. februārī Ludzas novada pašvaldībā izdots rīkojums Nr. 3.1.1.5/19 “Par satiksmes ierobežošanu Ludzas novada pašvaldības autoceļos un ielās”.

Ar šo rīkojumu ierobežota kravas transportlīdzekļu kustība pa Ludzas novada pašvaldības autoceļiem un ielām 2017. gada pavasara atkušņa laikā; plānotais ierobežojumu periods – no 22.02.2017. līdz sasaluma perioda beigām.

Pagastu pārvalžu vadītājiem uzdots nodrošināt pagaidu 312. ceļa zīmes “Masas ierobežojums” uzstādīšanu uz ceļiem, t.i., aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5 tonnām kustību pa pašvaldības autoceļiem visā to garumā:

Istras pagasts:

Is1 Soboļino – Beļejovo 

Is2 Vecslabada – Popsuiki

Is3 Vecslabada  – Lazari

Is4 Konecpole – Miškinevo

Is5 Čerņavsķi – Malinovka

Is6 Vecslabada – Luņi

Is10 Rakova – Greidāni – Tronišķi

Is8Veclabada – Šilki – Popsuiki

Is26 Padari – Vonogi

Is7 Popsuiki – Ķitki

Is11 Anapole- Volkorezi

Is24 Meļņiki – Borovije

Is16 Ševci – Ševcu kapi

Līvānu iela

Ņukšu pagasts:

Nk6 Juzefinova – Gailiši

Nk7 Fjodorki -Vidži – Sleinova

Nk8 Rutki – Gaveiki – Sleinova-Fiļkova

Pildas pagasts:

Pd8 Pilda – Solominka

Pd1 Pilda – Tjapši – Gajeva

Pd4 Pilda – Vorkaļi

Pd5 Boldači – Rogaiža

Pd6 Zeiļeva – Rogaiža – Kulakova

Pd29 Gajeva – Niriņi

Pd3 Pilda – Borovaja

 Rundēnu pagasts:

R2 Dzenagols – Bezlesje

R3 Mačuli – Testečkova

R1 Pakalni – Bližņeva – Roceva

R7 Pušča – Strukaļi – Barsuku kapi

R9 Mežavepru ceļš

R6 Vertulova – Bezļesja

R10 Zirgi Lisova

R5 Mačuli – Novini – Bori

R12 Nalogi – Rundēni

Cirmas pagasts:

C1 Pokumina – Križuta

C2 Tutāni – Ķivļi – Dubinova

C3 Tutāni – Evertova

C4 Putrinieki – Soidi – Lukjanova

C5 Zeļčeva – Biži – Dubinova

 Pureņu pagasts:

Pr8 Železnieki – Sondari – Auzeņi

Pr5 Vitkupova – Zapani

Pr1 Tribuki – Kivdolova

Briģu pagasts:

B1 Opoļi – Kliši

B2 Puncuļi – Jučeva

B3 Skriņi – Rimši – Pizāni

B4 Popsuiki – Nerzas dz.stacija

B5 Jorzova – Jučeva

B7 Skriņi – Barisi – Greči

B9 Ļukati – Fedorenki

B11 Jaunā Slobodka – Jaunās Slobodkas kapi – Popsuiki

B13 Reiki – Reiku kapi

B15 Jaunā Slobodka – Meržova

B16 Konogoļci – Valsts meži

B17 Poddubjes ceļš

Nirzas pagasts:

Nr1 Marļina – Dauguļi

Nr2 Bambāni – Lielie Žurili- Vonogi

Nr3 Raipole – Kabiloviči

Nr9 Raibakozi – Rundanki

Nr8 Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa

Nr7 Horoševa – Guļāni

Nr13 Līdeksna – Līdeksnas kapi

Nr11 Lūrupi – Vondi

Nr15 Lielie Žurilu ceļš

Nr4 Peroļi – Makleri

Nr6 Raipole – Bogomoli

Nr5 Vonogi – Bambāni

Nr10 Nirzas ceļš

Nr16 Mazo Žurilu ceļš

Nr22 Puncuļi – Vorslovo

Isnaudas pagasts:

In1 Ludza – Kreiči

In2 Isnauda – Romandova – Runtorta

In4 Mežavepri – Kolnagreči

In5 Istalsna – Činkuri – Felicianova

In7 Lemki – P.Gorbuni – Kiseļi

In8 Bobiši – Fedorenki – Atgorņi

In19 Andžu ceļš

In24 Ivdri – Mežavepri

In3 Romandova – Šantari – Eipļi

In 11Būruški – Ludzas apvedceļš

In6 Lemki – Gāgari – Šņeperu kapi

coloring.cool