LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Trešdiena, 2021. gada 16. jūnijs
Justīne, Juta
Ludza
Partly sunny
22°C
 
A A A

Turpmāk pieteikt kandidātus Ludzas novada pašvaldības Atzinības rakstiem varēs līdz 1. novembrim

Ņemot vērā grozījumus nolikumā „Par Ludzas novada pašvaldības apbalvojumiem”, kas veikti ar Ludzas novada domes 26.09.2019. sēdes lēmumu, turpmāk pieteikt kandidātus Atzinības raksta piešķiršanai būs iespējams līdz kārtējā gada 1. novembrim.

Atzinības raksts ir personas darbības un nopelna augsta novērtējuma apliecinājums, ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem Ludzas novada labā, tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, sociālajā aprūpē, sportā vai sabiedriskajā darbā, mecenātismā, labdarībā vai citā jomā. Atzinības raksts var tikt piešķirts jebkurai fiziskai personai, juridiskai personai vai personu grupai, pašvaldības iestādei, amatierkolektīvam (koris, deju kolektīvs, kopa u.c.), kas nolikumā noteiktajā kārtībā pieteikti apbalvojuma saņemšanai un par kura apbalvošanu pieņemts Domes lēmums.

Kandidātus apbalvošanai ar Atzinības rakstu var pieteikt Domes deputāti, valsts un  pašvaldības institūcijas, Ludzas novadā reģistrētās juridiskās personas, vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot  paraksta atšifrējumu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontakttālruni).

Atzinības rakstu piešķir, pamatojoties uz motivētu pieteikumu, kurā iesniedzējam jānorāda:

·       piesakot fizisku personu – pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, darbavieta, ieņemamais amats, kontaktinformācija;

·       piesakot juridisku personu vai pašvaldības iestādi – tās nosaukums, atrašanās vieta, juridiskas personas vai pašvaldības iestādes vadītāja vārds un uzvārds; 

·       piesakot amatierkolektīvu – pieteiktā amatierkolektīva nosaukums, amatierkolektīva vadītāja vārds un uzvārds, kontaktinformācija;

·       apraksts – vispusīgs motivēts pamatojums, par ko persona, pašvaldības iestāde, juridiska persona vai amatierkolektīvs izvirzīts apbalvošana.

 

Aicinām iesniegt pieteikumus Atzinības rakstiem Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, 312. kab., līdz šī gada 1.novembrim. Atzinības raksti tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas svinīgā pasākuma laikā.

Atzinības raksta nolikums ir pieejams ŠEIT

 

coloring.cool