LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Rain
17°C
 
A A A

Turpinās lauku ceļu pārbūves darbi Ludzas novadā

Pagājušajā gadā tika uzsākta projekta „Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā 1.kārta” (Nr. 17-01-A00702-000025) īstenošana. Ceļa posms Pildas pagastā Pilda – Borovaja decembrī tika nodots ekspluatācijā, bet trīs ceļa posmos, nepiemēroto laikapstākļu dēļ, pagājušā gada decembrī darbi tika pārtraukti un noteikts  tehnoloģiskais pārtraukums. 2018.gada 07.maijā tika atsākta lauku ceļu pārbūve Cirmas, Nirzas un Istras pagastos. Darbi tika atsākti Istras pagastā uz autoceļa Černavski – Maļinovka, Nirzas pagastā uz autoceļa Līdeksna – Vurpuļi – Ļadina un Horoševa – Vorslova un Cirmas pagastā uz autoceļa Tutāni – Kivļi – Dubinava.  13.aprīlī notika kārtējā darba grupas sapulce, kurā piedalījās būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, pašvaldības speciālisti, tika nolemts, ka pirms darbu uzsākšanas tiks veikta ceļu apsekošana un paraugu ņemšana, lai noskaidrotu vai  jau iebūvētais ceļa materiāls atbilst kvalitātei, laboratorijas pārskati saņemti, materiāls ir atbilstošs.

Jūnija mēnesī tiks uzsākta otra projekta „Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā II kārta” (Nr. 17-01-A00702-000040) īstenošana, kura ietvaros paredzēta vēl 2 lauku grants ceļu pārbūve Briģu pagastā: Briģi – Briģu stacija 910 m un Isnaudas pagastā: autoceļa Ludza – Kreiči nepilnu 3 km garumā. Šiem ceļiem paredzēta dubultvirsma, tas nozīmē, ka tiks novērsta ceļu putēšana. Būvdarbus veiks SIA “Ceļi un Tilti” un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Projektu īstenošana norit saskaņā ar plānoto darbu grafiku, autoceļu pārbūvi paredzēts pabeigt 2018. gadā.

Projektu vadītāja

Ilona Mekša

Artura Isakoviča foto

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar ELFLA finansējumu un Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

 

coloring.cool