LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2021. gada 20. jūnijs
Rasa, Rasma, Maira
Ludza
Mostly sunny
31°C
 
A A A

Tiks veikts zemes lietojuma un zemes seguma statistiskais apsekojums LUCAS 2018

Eiropas Komisijas statistikas birojs EUROSTAT veic LUCAS 2018 zemes seguma un lietojuma situācijas un izmaiņu apsekojumu Eiropas Savienībā. Apsekojums notiek no 2018. gada marta līdz oktobrim.

EUROSTAT lūdz visus zemes īpašniekus, lauksaimniecības uzņēmumus un atbildīgās iestādes sadarboties, atļaujot piekļūt zemes platībām un vajadzības gadījumā paņemt augsnes paraugus.

Apsekotājs darbojas saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai kartētu un nofotografētu izvēlēto punktu, radot pēc iespējas mazāk traucējumu un nebojājot augu segu, kas atrodas punktā.

Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3192 punkti, un apsekojumu veic SIA “Vides eksperti”. Punkti var atrasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža zemēs, apbūvētās teritorijās, transporta tīklos utt.). Apsekotāji nosaka zemes seguma un lietojuma veidu, zālājus, meliorācijas esamību un ainavas struktūras elementus.

Vienlaikus 224 punktos tiek paņemts augsnes virskārtas paraugs. Paraugs tiek analizēts laboratorijā un izmantots ar vides faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram, Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu validācijai un organiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšanai augsnē, kas ir būtisks klimata pārmaiņu ietekmes faktors.

Piecpadsmit punktos tiek paņemts augsnes papildu paraugs, lai analizētu augsnes bioloģisko daudzveidību.

Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga statistikas apkopošanai, un tā neatspoguļos nekādus personiska rakstura datus vai datus par zemes īpašumu. LUCAS 2018 apsekojuma dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, un tie nav piemēroti šādam mērķim.

Ja vēlaties saņemt augsnes analīžu rezultātu kopiju, informējiet par to apsekotāju un sniedziet viņam pilnu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi).

Papildu informāciju par LUCAS – interneta vietnē: http://ec.euroDa.eu/eurostat/web/lucas/overview

Svetlanas Rimšas foto: Vecslabada

coloring.cool