LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2021. gada 14. maijs
Elfa, Elvita, Aivita, Krišjānis
Ludza
Cloudy
13°C
 
A A A

Tiks sakārtota bijušās Ludzas linu fabrikas teritorija

Ludzas novada pašvaldība piedalās degradēto teritoriju atjaunošanas projektā. Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena informē:

Padomju periods Latvijā – Lietuvā iezīmējās ar plašu industrializāciju. Tomēr samazinoties ražošanas apjomiem pēc neatkarības atgūšanas, vairākas ražošanas zonas pilsētās kļuva par pamestām teritorijām ar augstu vides piesārņojumu – ražošanas ēku drupām, augsnes piesārņojumu ar ķimikālijām u.c. produktiem. Šīs teritorijas pēc revitalizācijas  var kļūt par nozīmīgiem publiskās ārtelpas elementiem – parkiem, dzīvojamās apbūves teritorijām u.c.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību, Lietuvas Ignalinas un Kupišķu rajonu pašvaldībām piedalījās Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība 2014.-2020.gadam Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta programmas Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības konkursā, iesniedzot projektu “Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai (BrownReg)”, Nr.LLI-325. Projekts tika atbalstīts. Vadošais partneris projektā ir LLU.

Projekta mērķis ir, sadarbojoties Latvijas un Lietuvas pašvaldībām un zinātniskajai institūcijai, apgūt, ieviest un popularizēt jaunu pieredzi inovatīvai, uz vietējiem apstākļiem balstītai un videi draudzīgai degradēto teritoriju revitalizācijai.

Ludzas novadā, īstenojot projektu, plānots sakārtot bijušo Ludzas linu fabrikas teritoriju 8,9 ha platībā, kas uz šo brīdi ir pamesta un saimnieciskā darbība tajā nenotiek. Tiks novākti grausti un ēkas, nocirsti koki un krūmi, izrautas koku saknes, aizbērtas bedres,  savākti atkritumi, līdzināta teritorija, iestādīti augi. Zemes gabals atrodas Ludzas pilsētas teritorijā. Projekta ietvaros tiks izstrādāti priekšlikumi teritorijas sakārtošanai, lai veicinātu tās atgriešanu ekonomiskajā apritē, mazinot pašreizējo negatīvo ietekmi uz pilsētas vizuālo tēlu un apkārtējiem īpašumiem.

Ludzas novada pašvaldības kopējās projekta izmaksas plānotas 460 559,65 EUR, no tām ERAF finansējums – 391 475,70 EUR.

15. martā Ludzas novada pašvaldībā notika projekta “Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai” atklāšanas sanāksme. Tajā piedalījās visu projekta sadarbības partneru pārstāvji, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji.

Ilonas Igovenas un Svetlanas Rimšas foto

 

coloring.cool