LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2021. gada 22. jūnijs
Ludmila, Laimdots, Laimiņš
Ludza
Intermittent clouds
29°C
 
A A A

Tiesu un zemesgrāmatu nodaļas ir pieejamas un arī turpmāk būs pieejamas iedzīvotājiem Ludzā, Balvos, Preiļos un Krāslavā

1409594_29311718Atsaucoties uz laikraksta “Ludzas zeme” publikāciju “Ludzā likvidē valsts iestādes” Tieslietu ministrija vēlas precizēt vairākus no izteiktajiem apgalvojumiem un minētajiem faktiem.
Tiesu namu reforma, kas no 2016.gada 1.februāra tika ieviesta Latgalē, tika uzsākta 2015.gadā.. Reformas īstenošana tika atbalstīta gan Ministru kabinetā, gan Tieslietu padomē un šo reformu līdz 2018.gada beigām plānots ieviest arī citos reģionos Latvijā. Latgalē plānotā tiesu reforma pirms tās uzsākšanas tika plaši apspriesta gan ar tiesu un zemesgrāmatu pārstāvjiem, prokuratūras, gan iesaistīto pašvaldību pārstāvjiem un reģionālo biedrību pārstāvjiem.
Tiesu namu reforma paredz pakāpenisku apgabaltiesu darbības teritorijā esošo rajonu tiesu teritoriju apvienošanu. Reforma nav saistīta ar tiesu slēgšanu. Dokumentu iesniegšana un izsniegšana tiek nodrošināta līdzšinējo tiesu un zemesgrāmatu nodaļu atrašanās vietās, tādejādi reforma palielina šo iestāžu pieejamību gan iedzīvotājiem, gan arī komersantiem. Tiesu namu reformas mērķis ir novērst nevienmērīgu tiesu noslodzi un samazināt tiesvedības termiņus, kā arī veicināt tiesu prakses vienveidību.
No šī gada 1.februāra Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā ir divas tiesas un zemesgrāmatu nodaļas: Daugavpils tiesa un Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļa, kā arī Rēzeknes tiesa un Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļa.
Kā jau tika minēts, tad dokumentu iesniegšana un izsniegšana tiek nodrošināta līdzšinējo tiesu un zemesgrāmatu nodaļu atrašanās vietās, proti:

  • Rēzeknes tiesa ir pieejama līdzšinējās Balvu rajona un Ludzas rajona tiesas telpās;
  • Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļa ir pieejama līdzšinējās Balvu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas telpās.
  • Ludzā zemesgrāmatu nodaļā iesniedzamo dokumentu pieņemšanu un izsniegšanu nodrošinās kompetents darbinieks Rēzeknes tiesas Ludzā telpās;
  • Daugavpils tiesas ir pieejama arī līdzšinējās  Preiļu rajona un Krāslavas rajona tiesas telpās;
  • Daugavpils tiesas zemesgrāmatas nodaļa ir pieejama arī līdzšinējās Preiļu rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļas telpās.

Uzsveram, ka reformas būtība ir vairāku tiesu teritoriju apvienošana viena tiesu apgabala ietvaros, juridiski izveidojot vienu lielāku tiesu. Šīs jaunās teritorijas ietvaros turpina darboties visas līdzšinējās tiesas kā jaunās apvienotās tiesas struktūras, nodrošinot iedzīvotājiem pieejamību tiesai.

Reforma nav saistīta ar fizisku tiesu un zemesgrāmatu nodaļu likvidāciju, bet tā nozīmē tiesu un to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu reformu organizatoriskā līmenī. Tas nozīmē, ka tiesu vada viens tiesas priekšsēdētājs, tajā ir vienota lietu sadales sistēma un tiesnešu slodžu izlīdzināšana notiek pēc vienota principa. Reforma paredz maksimāli racionālu tiesas rīcībā esošo resursu izmantošanu, lai paaugstinātu tiesas darba efektivitāti.
Reformas rezultātā netiek apgrūtināta tiesas un zemesgrāmatu nodaļas pieejamība. Ņemot vērā, ka tiesas un zemesgrāmatu nodaļas darbība arī pēc reformas tiek nodrošināta līdzšinējo tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vietās, tiesas un zemesgrāmatu nodaļas kļūst pat vēl pieejamākas iedzīvotājiem, jo dokumentus pēc reformas ir iespējams iesniegt jebkurā no tiesas vai zemesgrāmatas nodaļas atrašanās vietām pēc personas izvēles. Piemēram, lai nostiprinātu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Ludzā, personai līdz šim bija jādodas uz Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu. Pēc reformas ieviešanas persona nostiprinājumu lūgumu var iesniegt tāpat, kā līdz šim Ludzā (līdzšinējās Ludzas rajona tiesas telpās) vai zemesgrāmatu nodaļas darbības vietā Balvos vai Rēzeknē.
Attiecībā uz prokuratūras darbības nodrošināšanu norādāms, ka rajonu (pilsētu) prokuratūras nodibina un to darbības teritorijas nosaka ģenerālprokurors. Līdz ar to prokuratūru darba tālāka attīstība ir nodalāma no uzsāktās tiesu namu reformas.
Aicinām iepazīties ar informāciju par reformu, tajā skaitā ar atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, portālā www.tiesas.lv vai www.zemesgramata.lv, kā arī tiesās, zemesgrāmatu nodaļās un pašvaldībās.

Ksenija Vītola
Tieslietu ministrijas
Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas
Preses sekretāre
Tālrunis: 67036861, E-pasts: [email protected]

coloring.cool