LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Rain
18°C
 
A A A

Tiek uzsākts jauns projekts sadarbībā ar Baltkrieviju

EU&ENPI_LV-ENcolorLudza un Glubokoje atrodas Latvijas – Baltkrievijas pierobežas rajonos, šīm divām pilsētām ir daudz kopīga, ne tikai tas, ka Ludza un Glubokoje ir mazas pilsētas diezgan patālu no galvaspilsētu centriem, bet arī kopīgas problēmas, intereses, vēsture, kultūra un māksla. Arī tas, ka mākslas skolu nosaukumi ir saistīti ar Latvijā un Baltkrievijā pazīstamu mākslinieku vārdiem. Tātad droši var teikt, ka māksla mūs vieno, bet ne tikai, mūsu jaunieši iepazīst kaimiņu kultūras īpatnības, mācās novērtēt sava novada, savas valsts nacionālās vērtības, kultūru, mākslu un iepazīstināt citus. Kā jau minēts, mums ir daudz kopīga, bet pats svarīgākais – kopīgas idejas projektu īstenošanai, sadarbība turpinās.

2014.gada 23.augustā tika parakstīts granta līgums un uzsākta jauna projekta „Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros” jeb saīsināti „Virtuālā realitāte” (LLB-2-244)  īstenošana.

Projekta mērķis ir veicināt mākslas ārpusskolas izglītību Latvijas un Baltkrievijas pierobežu zonā, rīkojot kopīgas aktivitātes sadarbības stiprināšanai mākslas izglītības jomā.

J.Soikāna Ludzas mākslas skolaProjektā paredzēts izremontēt Ludzas un Glubokoje mākslas skolas, iegādāties mēbeles un IT aprīkojumu, t.sk. interaktīvās tāfeles, organizēt mākslas skolu pedagogu apmācības gan Datorgrafikā, gan darbam ar interaktīvo tāfeli. Projekta laikā plānots vākt un apkopt informāciju krāsojamās grāmatas izdošanai. Grāmata ietvers informāciju par divu Latgalē un Glubokoje pazīstamu mākslinieku: A.Kūkoja un J.Drozdoviča, dzīves un radošās darbības faktiem, kā arī tiks izstrādāts metodiskais materiāls, lai varētu to izmantot strādājot ar interaktīvo tāfeli.

Savukārt, lai iepazītu un izstaigātu šo mākslinieku dzimtās puses takas, kā arī iepazītos ar kaimiņvalstu kultūru un mākslu, tiks rīkoti Noslēguma pasākumi Ludzā un Glubokoje, kuros piedalīsies 20 mākslas skolu audzēkņi un 6 pedagogi.

Tāpēc droši var teikt, ka mākslai nav robežu, tā ir kā universāla valoda, kas uzrunā ikvienu.

coloring.cool