LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 19. jūnijs
Nils, Viktors
Ludza
Sunny
13°C
 
A A A

Svarīga informācija Ludzas novada senioriem: pabalsti nozīmīgā dzīves jubilejā un kāzu jubilejā

Pašvaldība lūdz iedzīvotājus, kuri šogad svinēs 80, 85, 90 vai lielāku dzīves jubileju un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, griezties ar iesniegumu Ludzas novada Sociālajā dienesta (Ludzā, Raiņa ielā 16A) vai pie pagasta sociālā darbinieka.

ES regulas noteikumi par personu datu aizsardzību ne vienmēr pozitīvi ietekmē cilvēku dzīvi, kā arī Ludzas novada pašvaldības darbību. Ludzas novadā darbojas Saistošie noteikumi Nr.12 “Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā”, kuri paredz finansiālos pabalstus iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā (80 gados, 85 gados un sākot ar 90 gadiem katrā dzimšanas dienā). Ja agrāk Ludzas novada Sociālais dienests varēja iegūt datus par novada iedzīvotāju dzimšanas dienām no datu bāzēm, pēc ES regulas stāšanās spēkā, diemžēl, dienests vairs nav tiesīgs to darīt, tāpēc tagad pabalsti tiek izmaksāti tikai uz iesnieguma pamata. Finansiālais pabalsts tiek izmaksāts 1 mēneša laikā no pieprasītāja iesnieguma saņemšanas dienas.

Šī vecuma cilvēki ne tik bieži lieto internetu, tāpēc lūgums visiem Ludzas novada iedzīvotājiem: ja Jūs pazīstat šādus cilvēkus, kuriem ir tiesības uz šo pabalstu, informējiet viņus par iespēju saņemt šo finansiālo palīdzību. Gadījumā, ja persona nespēj ierasties Sociālajā dienestā, lūdzam sazināties pa tālruņiem 65726901 vai 65707414.

Pašvaldība arī atgādina, ka laulātajiem, kuri nodzīvoja laulībā 50 vai 60 gadus un vismaz viena laulātā dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir iespēja saņemt pabalstu kāzu jubilejā. Pabalsta saņemšanai nepieciešams griezties ar iesniegumu Ludzas novada Sociālajā dienestā (Ludzā, Raiņa ielā 16A) vai pie pagasta sociālā darbinieka.

 

coloring.cool