LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2021. gada 13. maijs
Ira, Iraīda, Irēna, Irina
Ludza
Mostly cloudy with showers
14°C
 
A A A

Suņu īpašniekiem jāievēro noteikumi

Visos Ludzas novada ciematos un pilsētā iedzīvotāji jūt apdraudējumu no suņiem, kurus to īpašnieki palaiž savā vaļā. Sakarā ar to Ludzas novada pašvaldība atgādina: suņu īpašnieku pienākums ir turēt suni telpās vai piesietu ārpus telpām, vai norobežotā teritorijā ārpus telpām. Viensētās (ne pilsētās un ciemos) suni var turēt ārpus telpām nepiesietu, ja tiek nodrošināts, ka tas neapdraud cilvēkus un dzīvniekus.

Suņa īpašniekam ir tiesības kopā ar suni atrasties ārpus mājas teritorijas, ja dzīvnieks netraucē sabiedrību un nerada draudus cilvēka drošībai, veselībai un dzīvībai, nerada draudus citu dzīvnieku drošībai, veselībai un dzīvībai.

Ārpus mājas teritorijas suns bez pavadas var atrasties pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību. Šajā gadījumā sunim jābūt uzliktai kaklasiksnai vai citam aksesuāram, piemēram, iemauktiņiem, bet bīstamam sunim jābūt arī sarkanai atšķirības lentei, ar ko apzīmē bīstamu suni.

Šīs prasības ir fiksētas Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”).

Arī Veterinārmedicīnas likums nosaka, ka dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir jāievēro prasības, t.i., jārūpējas par labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa īpašumā esošo dzīvnieku, kā arī jānodrošina, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus. Bez tam saskaņā ar Veterinārmedicīnas likumu suņa īpašniekam ir pienākums ne vēlāk kā no triju mēnešu vecuma un turpmāk vienu reizi gadā nodrošināt suņa vakcināciju pret trakumsērgu un saņemt Eiropas Savienības mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību.

Pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs pats lielā mērā ir atbildīgs par sava dzīvnieka veselību un drošību. Un gadījumos, kad suns uzbrūk vai apdraud cilvēkus un citus dzīvniekus, atbildība tiek prasīta no suņa īpašnieka.

Vēl ir vērts zināt, ka saskaņā ar Medību likumā noteikto: „Medībām pielīdzināma medību platībās klaiņojošu suņu un kaķu, kā arī izbēgušu nebrīvē turētu dzīvnieku medīšana (pēc īpašnieka rakstveida lūguma medību tiesību lietotājam). Par klaiņojošiem suņiem (izņemot šķirnes medību suņus) un kaķiem atzīstami jebkurā gadalaikā medību platībās tālāk par 200 metriem no apdzīvotām vietām vai dzīvojamām mājām brīvi klejojoši kaķi un suņi bez uzpurņa vai reģistrācijas žetona.”

Ludzas novada pašvaldība aicina suņu īpašniekus un turētājus ievērot normatīvos aktus!

Atgādinām, ko par šiem pārkāpumiem paredz Administratīvo pārkāpumu kodekss:

106.pants. Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana

Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 7 līdz 350 euro, bet juridiskajām personām – no 15 līdz 700 euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 15 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām – no 700 līdz 1400 euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Par bīstama suņa turēšanas prasību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām — no 110 līdz 1400 euro, konfiscējot dzīvnieku vai bez tā konfiskācijas.

107.pants. Dzīvnieku slēpšana, nereģistrēšana, neidentificēšana (nemarķēšana) un izvairīšanās no to uzskaites

Par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora, dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku neidentificēšanu (nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 7 līdz 210 euro, bet juridiskajām personām – no 15 līdz 350 euro.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 210 līdz 350 euro, bet juridiskajām personām – no 350 līdz 700 euro.

Atgādinām, ko par šiem pārkāpumiem paredz Krimināllikums:

KL 230.1.panta 1.daļas – par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls vai vidēja smaguma miesas bojājums. Savukārt pēc šī paša panta 2.daļas – ja cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi.

Par klaiņojošiem suņiem: 

Pēc nepieciešamības, klaiņojošu suņu izķeršanu Ludzas pilsētā veic SIA „Rēzeknes namsaimnieks”. Tie tiek nogādāti uz dzīvnieku patversmi Rēzeknē.

Informāciju sagatavoja Valdis Maslovskis,

Ludzas novada Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

coloring.cool