LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Rain
17°C
 
A A A

Stājusi pukstēt Rolfa Simona sirds

9.decembrī apstājās Rolfa Simona sirds. Viņš mira pēkšņi 73 gadu vecumā.

Šo skumjo ziņu saņēma Līga Kondrāte, Ludzas novada TIC vadītāja. Vācijā jau ir notikusi atvadīšanās no lielā Ludzas drauga Rolfa Simona.

rolfs-simonsSaskaņā ar Rolfa Simona novēlējumu, pēc kremēšanas urna ar viņa pelniem tiks atvesta uz Ludzu. Plānots, ka augustā no Bad Bodenteihas ieradīsies draugu grupa, lai izpildītu šo Rolfa Simona vēlēšanos.

Līdzjūtību no Ludzas novada pašvaldības uz Bad Bodenteihu nosūtīja domes priekšsēdētāja Alīna Gendele. Atvadu ceremonijā no Ludzas neviens nepiedalījās.

Ceremonijā Vācijā tika nolasīti Līgas Kondrātes rakstītie atvadu vārdi:

Rolf Simon, dzīve ir kā ūdens. Tas var plūst lēnām kā upe. Tas var putot priekā kā jūra. Kādā brīdī tas var atsisties pret stāvu klinti. Nu Tava, Rolf, dzīvība kā vilnis ir uztriekusies likteņa klintij un izlijusi tūkstošos pilienos…

Šis brīdis nāca tik negaidīti, ka joprojām nespējam noticēt, ka vairs kopā nesmiesimies par jokiem, nerunāsimies par jauniem darbiem un nerakstīsim vēstules par draugiem aktuālām lietām. Tava darbīgā sirds ir apstājusies. Bet palicis vēl tik daudz ieplānotu darbu, ieceru un nepadarītā… Mūsu kora dziesmas Tu nu klausīsies no debesu maliņas, mēs dziedāsim Tev par prieku. Un ceļojumi uz Vitebsku un skaisto Pēterburgu paliks tikai mūsu sapņos. Tiesa, daži projekti un vēstures ziņas paliks citu draugu rokās. Mums būs gods to visu turpināt Tavā vārdā, Tavai piemiņai.

Joprojām atceros mūsu pirmo tikšanos pie Ludzas pilsētas vārtiem, mūsu pirmo draugu grupu pie Nirzas ezera, mūsu pirmo braucienu uz Bodenteihu un līgumu parakstīšanu, kam sekoja tik daudz jaunu darbu. Šo vairāk kā 10 gadu laikā mums bija izveidojusies patiesi sirsnīga, jauka un dziļa sapratne, īsta, bagātinoša draudzība. Mēs spējām saprasties no pusvārda, momentāni rast pareizākos risinājumus. Tu šo draudzību izvedi cauri visiem šķēršļiem un uzliki uz stabila ceļa.

Ludzānieši atcerēsies Tavu patiesa drauga ieinteresētību un smaidu. Tevi iepazina tik daudzi, kam Tu veltīji savu laiku, labus vārdus un dāvaniņas. Atļaušos teikt – Tu, Rolf, esi iekarojis mūsu sirdi. Atvadoties sūtam Tev mūsu pateicību un savas skumjas. Bet solām, no savas puses, sadraudzības darba tupinājumu.

Nu Tava darbīgā un siltā sirds ir apstājusies. Tik ļoti sāp… Lai Debesu valstība Tavai dvēselei. Pieminēsim Tevi arī Ludzā! Tu pats teici – puse Tavas sirds ir Ludzā. Mēs sargāsim šo Tavas sirds siltumu šeit, Ludzā!

Bad Bodenteihas vietējā laikrakstā publicētajā nekrologā teikts:

„Historicus Bodendicus” (Vēsturnieks Bodenticus) vairs nestāstīs stāstus. Š. g. 9. decembrī ar Rolfu Simonu nomira visa Bad Bodenteihas vēsturiskā stacija. 1943. gada Hamburgā dzimušo R. Simonu 1985. gadā ceļš aizveda uz Kneipp – Kurort, kur viņš ātri vien iesaistījās daudzās darbības jomās. Viņš vadīja “Bodenteihas pils” biedrību, veidojot pils muzeju. Viņa publikācijas par vēsturisko Bodendike bruņinieku dzimtu ieinteresēja daudzus lasītājus. No 2010. gada R. Simons kā “Historicus Bodendicus” iepazīstināja neskaitāmu cilvēku skaitu ar vēsturiskām Bad Bodenteihas liecībām, viņam labi padevās ekskursiju vadīšana. R. Simons ir uzskatāms par „dibinātājtēvu” sadarbībai ar Ludzu, Latviju. Šī projekta attīstībā – daudzas viesošanās Latvijā, kā arī ciemiņu viesošanās Bad Bodenteihā – atpazīstams ir Luderē dzīvojošā R. Simona rokraksts. R. Simons bija ne tikai pieprasīts un zinošs cilvēks vēstures jomā un padomdevējs tūrisma jomā, bet arī cilvēks, kas labi orientējas un pārzina abas šīs jomas. Bad Bodenteihas Ziemassvētku tirdziņš nav iedomājams bez Rolfa Simona. Tas arī bija viņa pēdējais pasākums. Tikai dažas dienas pēc šī gada Ziemassvētku tirdziņa viņš pēkšņi un negaidīti aizgāja aizsaulē. R. Simona aiziešana atstāj milzīgu plaisu. Viņa vārds sevišķi saistīsies ar Bad Bodenteihas tālāko attīstību, un viņa darbi paliks spilgtā atmiņā. Viņa īpašie un personīgie stāsti dzīvos bodenteihiešu atmiņās.

Publicēšanai sagatavoja Ērika Bondarenko,

Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

coloring.cool