LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2021. gada 17. jūnijs
Artis, Artūrs
Ludza
Sunny
22°C
 
A A A

Šogad par Latvijas rezidentiem kļuvušām personām jāpārliecinās par atbilstību mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas kritērijiem

VID logoValsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) aicina 2014.gadā par Latvijas rezidentiem kļuvušās fiziskās personas[1] – ārvalstniekus, kuriem ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā, fiksēt savu mantisko stāvokli uz 2014.gada 31.decembri un pārliecināties, vai tas atbilst kādam no Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā noteiktajiem kritērijiem. Tas ir būtiski, jo gadījumā, ja uz šo personu īpašumu, finanšu līdzekļiem vai saistībām izpildās kāds no šiem kritērijiem, personai no 2015.gada 1.marta līdz 1.jūnijam ieskaitot būs jāsniedz VID mantiskā stāvokļa deklarācija, un tajā būs jānorāda ziņas par personas mantisko stāvokli uz 2014.gada 31.decembri.

Personām rodas pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju gadījumā, ja attiecībā uz tās īpašumu, finanšu līdzekļiem vai saistībām 2014.gada 31.decembra plkst.24.00 izpildās šādi kritēriji:

 • ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, uz kuru persona nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • ir iegūts Latvijā nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru nav nostiprinātas īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 14228,72 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;
 • ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis;
 • īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 14228,72 eurovai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;
 • īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas;
 • īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 14228,72 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;
 • ārvalstīs ir finanšu instrumenti;
 • naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā summa Latvijā un ārvalstīs, vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs pārsniedz 14228,72 eurovai to ekvivalentu ārvalstu valūtā
 • privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 14228,72 eurovai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;
 • personai īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts īpašums (lieta vai lietu kopība), kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 14228,72 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;
 • persona ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošām vai pārvaldīšanā nodotām kapitāla daļām vai finanšu instrumentiem, ja šo īpašumu kopējā iegādes vērtība pārsniedz 14228,72 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā.

Mantiskā stāvokļa deklarācija šīm personām nav jāsniedz, ja personai pieder tikai tāds īpašums, kas reģistrēts:

 • Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā;
 • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
 • Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;
 • Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā;
 • Integrētajā Latvijas kuģu datu bāzē.

Mantiskā stāvokļa deklarāciju var iesniegt:

Deklarācijas veidlapa un plašāka informācija par tās aizpildīšanu pieejama VID mājaslapā sadaļā „Nodokļi/Fizisko personu mantiskais stāvoklis”. Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz VID nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu VID mājaslapā.

No 2014.gada 1.jūnija, lai pieslēgtos VID EDS, vairs nav jāslēdz līgums ar VID, bet ikviens var kļūt par EDS lietotāju, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (vairāku Latvijas kredītiestāžu – Swedbank,  SEB, Citadele, Norvik banka, Nordea un  DNB – internetbanku lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).

[1] Kritēriji, kurus ievērojot persona ir uzskatāma par Latvijas Republikas rezidentu, ir noteikti likumā „Par nodokļiem un nodevām”. Nodokļu likumos fiziskā persona tiks uzskatīta par rezidentu, ja šīs personas deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā vai šī persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā.

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122668, 67122670, 26351438, 26558389

e-pasts: [email protected]

coloring.cool