LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2021. gada 24. jūnijs
Jānis
Ludza
Intermittent clouds
29°C
 
A A A

Šodien,15. septembrī, noslēdzam 2015. gada peldsezonu. Kāda tā bija?

sakas-oficiala-peldsezona-5555fea18af81-e1431699133425-672x38415. septembrī noslēdzas oficiālā peldsezona. Šajā peldsezonā visā Latvijā VI speciālisti ņēma ūdens paraugus 55 oficiālajās peldvietās – 33 jūras piekrastes peldvietās un 22 iekšzemes ūdeņu peldvietās (6 upes peldvietās un 16 ezeros vai ūdenskrātuvēs).
Apkopojot datus par peldvietu ūdens kvalitāti, VI secina, ka šogad kopumā visās oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte bijusi laba.
Peldēšanās aizliegums mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ septembra sākumā tika noteikts Daugavas peldvietā „Rumbula”, Rīgā, taču pēc atkārtotām peldūdens kvalitātes pārbaudēm paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums vairs netika konstatēts.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad, veicot grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība”,
•no Baltijas jūras un Rīgas jūras līča peldvietu saraksta svītrota Mērsraga novada peldvieta “Upesgrīva”;
• papildināts   Baltijas jūras un Rīgas jūras līča peldvietu saraksts ar Rucavas novada, Rucavas pagasta, peldvietu “Pie Papes bākas”;
• papildināts iekšzemes peldvietu saraksts ar Daugavpils novada, Višķu pagasta, Luknas ezera, Višķu tehnikuma ciema peldvietu;
•Skultes peldvietai „Lauču akmens” tika mainīts nosaukums uz „Vārzas”, ņemot vērā, ka ar 2015. gada peldsezonas sākumu peldvieta pārvietota uz apdzīvoto vietu „Vārzas” kas atrodas netālu no Lauču akmens  .
Papildus oficiālo peldvietu monitoringam, tāpat kā iepriekšējos gadus, aptuveni 20 pašvaldības nodrošināja peldūdens kvalitātes pārbaudes iedzīvotāju iecienītās peldvietās par saviem līdzekļiem kopā aptverot vairāk kā 100 neoficiālās peldvietas. Arī to kvalitāte šogad kopumā ir bijusi laba.
Veselības inspekcija atgādina, ka saskaņā ar MK 2010. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 608 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai” 5.punktu, oficiālo peldvietu īpašniekam līdz attiecīgā gada 31.oktobrim jāiesniedz Veselības inspekcijā informācija par peldvietu ūdens kvalitātes novērtējumu, kas veikts pēc peldvietas atbildīgās personas iniciatīvas. Inspekcija monitoringa rezultātus iekļauj peldvietu ūdens kvalitātes informācijas kopumā, ko izmanto peldvietu ūdens kvalitātes novērtēšanā un ziņošanā Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorātam.
Nākamā oficiālā peldsezona tiks atklāta 2016. gada 15. maijā.

Informāciju sagatavoja:
Veselības inspekcijas Komunikācijas nodaļa.
T. 28342858, e – pasts: [email protected]

coloring.cool