LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Trešdiena, 2021. gada 21. aprīlis
Marģers, Anastasija
Ludza
Showers
11°C
 
A A A

SLUDINĀJUMS par pašvaldības stipendiju konkursu

Ludzas novada pašvaldība izsludina Ludzas novada pašvaldības stipendiju konkursu šādās profesionālās studiju specialitātēs:

– Ārstniecība;

– Arhitektūra.

Stipendiātam mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmērā:

– pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 90 % no valstī noteiktās minimālās algas stipendijas piešķiršanas brīdī;

– maģistrantūrā un rezidentūrā studējošiem– 100 % no valstī noteiktās minimālās algas stipendijas piešķiršanas brīdī.

Pretendentiem līdz 2013.gada 15.septembim Ludzas novada pašvaldībā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

1) domei adresēts pieteikums, kurā norādīts – vārds, uzvārds, iegūstamā studiju kvalifikācija vai zinātniskais grāds, studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus), studiju uzsākšanas gads augstskolā;

2) iegūtās izglītības dokumenta kopija;

3) izziņa no augstskolas par studiju faktu;

4) sekmju izraksts vai „Sekmju grāmatiņas” noraksts par studiju periodu;

5) rekomendācija vai raksturojums no izglītības iestādes vai organizācijas, ko pārstāv pretendents;

6) pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba attiecībās ar pašvaldību vai tās noteikto darba devēju studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas.

Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt rakstītiem valsts valodā.

Stipendiju saņemšanas nolikums

 

Kontaktpersona: Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, tālr. 65707134

coloring.cool