LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Rain
15°C
 
A A A

Skolotāji iesāk jauno mācību gadu

pedagogi29. augustā uz jaunā mācību gada sākuma semināru Ludzas 2.vidusskolā pulcējās Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu pedagogi.

Izglītības iestāžu vadītāji, vadītāju vietnieki un mācību priekšmetu skolotāju metodisko apvienību vadītāji tikās ar starpnovadu arodorganizācijas Ludzas nodaļas priekšsēdētāju D. Ruško, kura informēja par LIZDA aktualitātēm. Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja S. Gutāne klātesošos iepazīstināja ar grozījumiem Izglītības likumā, izmaiņām Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”. Seminārā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktores vietniece I. Īvāne. Ministrijas pārstāve informēja par IZM izvirzītajām galvenajām prioritātēm un būtiskākajiem jauninājumiem izglītības un audzināšanas jomās 2013./2014. mācību gadā, atbildēja uz jautājumiem par pedagogu novērtēšanu, izmaiņām mācību plānos, pamatizglītības standarta prasībām, izmaiņām centralizēto eksāmenu organizācijā, par mācību materiāliem, mācību līdzekļu iegādi, pedagogu finansējumu u.c.

Semināra 2. daļā notika visu mācību priekšmetu skolotāju metodisko apvienību sanāksmes, kurās izvērtēja pagājušā mācību gada darba rezultātus, aktualizēja jaunajā mācību gadā veicamos darbus, izmaiņas izglītības likumdošanā, kā arī saplānoja semināru laikus un tēmas 2013./2014. mācību gadam.

Pēc spraigas darba dienas skolotāji tikās Ludzas Tautas namā, kur viņus sveica Ludzas novada domes priekšsēdētāja A. Gendele un pašvaldības izpilddirektors S. Jakovļevs. Klātesošie bija patīkami pārsteigti par grupas „ Galaktika” sniegto koncertu – veltījumu pedagogiem.

coloring.cool