LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Rain
17°C
 
A A A

Saņemti pirmie uzņēmēju pieteikumi 85 speciālistu apmācībai prioritārajās nozarēs

nva_logoNodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus izmantot iespēju un sagatavot sev nepieciešamos darbiniekus, piedaloties NVA pilotprojektā „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs”. Pirmie darba devēju pieteikumi ir saņemti NVA Rīgas reģionālajā filiālē, NVA Liepājas filiālē un NVA Madonas filiālē. Uzņēmēji ar NVA atbalstu vēlas apmācīt  85 speciālistus darbam apstrādes rūpniecībā, transporta un loģistikas nozarē – apdares darbu strādniekus, ekspeditorus, starptautisko pārvadājumu autovadītājus. Kopumā apmācība tiek organizēta četrās valstī noteiktajās prioritārajās nozarēs: apstrādes rūpniecībā, transportā un loģistikā, tūrismā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās.

Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs ilgst vienu mēnesi. To organizē, ja darba devējs nodibina darba tiesiskās attiecības ar vismaz 5 bezdarbniekiem. Darba devējam pēc tam tajā pašā darbā mazākais pusgadu jānodarbina vismaz divi no apmācītajiem bezdarbniekiem.

Darba devējs saņem finanšu atbalstu:

  • izmaksām apmācības īstenošanai – ne vairāk kā 200 latu apmērā par viena bezdarbnieka apmācību ekspertu vai darba vadītāju pakalpojumiem;
  • līdz 20 latiem par viena bezdarbnieka obligātās veselības pārbaudes veikšanu;
  • dotāciju – līdz 800 latiem par katru bezdarbnieku, kuru darba devējs pēc apmācībām 6 mēnešus nodarbinās pilnu darba laiku.

Nepieciešamības gadījumā NVA apmaksā surdotulka, ergoterapeita  un asistenta pakalpojumus Praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarēs iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti.

Kas jādara darba devējam, lai piedalītos pasākumā:

  1. Jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa.
  2. Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.

Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs var īstenot:

  • komersants (izņemot ārstniecības iestāde un izglītības iestāde, kuras pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana),
  • pašnodarbināta persona;
  • biedrība vai nodibinājums (izņemot politisko partiju).

Bezdarbniekus apmāca no jauna izveidotās darba vietās, vai darba vietās, kurās vismaz 4 mēnešus pirms bezdarbnieka apmācību uzsākšanas nav tikusi nodarbināta neviena cita persona. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējs, iemācot bezdarbnieku patstāvīgi veikt attiecīgos profesionālos pienākumus un pamatuzdevumus, izsniedz apliecinājumu par bezdarbnieka dalību apmācībās.

Detalizētāka informācija par Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs ir publicēta NVA mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=3242&from=0

 

UZZIŅA: pilotprojekts „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs” kopš šī gada jūlija tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” ietvaros.

 

Sagatavoja:

Iveta Kancēna

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr. 67021808; 67021744

[email protected]

coloring.cool