LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis
Laura, Jadviga
Ludza
Clear
12°C
 
A A A

Rūķītis top lielāks un jaunāks

 Ludzas pilsētas bērnu dārzs Rūķītis savu darbību uzsāka 1961. gadā. Kopš 1999. gada tas darbojas kā speciālā pirmsskolas izglītības iestāde (SPII), kuru apmeklē bērni ar stājas un kustību traucējumiem, runas traucējumiem un somatiskām saslimšanām. Ludzas rajonā tā ir vienīgā speciālā pirmsskolas izglītības iestāde ar diennakts grupu, ko apmeklē 63 bērni no visa Ludzas rajona. Šim skaitlim ir tendence pieaugt, pašreiz rindā jau ir 10 bērni, kuriem nav iespējams nodrošināt vietu Rūķītī.

Daļai SPII audzēkņiem pēc rehabilitācijas nav nepieciešams turpināt apmācības speciālajā pirmskolas izglītības iestādē. Taču citas Ludzas pirmskolas izglītības iestādes ir pārpildītas un bērni paliek gādīgā “Rūķīša” personāla uzraudzībā līdz sākumskolai.

Ludzas pilsētas SPII ar bērniem strādā ārsts fizioterapeits, koriģējošās vingrošanas skolotājs, logopēds, bērnu psihologs, pirmskolas pedagogi, kopā – 32 darbinieki. Taču darba telpas neatbilst tām prasībām un normatīviem, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu bērnu ar īpašām vajadzībām attīstību, traucējumu korekciju un veiksmīgu integrēšanu vispārējās izglītības procesā.

SPII “Rūķītis” netika veikts telpu kapitālais remonts, līdz ar to bija lieli siltuma zudumi. Lielu daļu komunālo maksājumu sastādīja siltumapgāde. Iestādē nav bijis speciāli koriģējošai vingrošanai un rehabilitācijai pielāgotu telpu, kas nepieciešama speciālo izglītības programmu pilnvērtīgai īstenošanai. Ēkai steidzami bija nepieciešama rekonstrukcija. Tādēļ 2007. gadā pēc Ludzas pilsētas domes pasūtījuma tika izstrādāta tehniskā dokumentācija SPII Rūķītis piebūvei, 2008. gadā – tehniskais projekts ēkas siltināšanai.

Pērnā gada jūlijā SIA MERTEKS uzsāka Rūķīša piebūves celtniecību. Šim nolūkam Ludzas pilsētas dome paņēma aizņēmumu valsts kasē Ls 552 836 apmērā, kā arī izstrādāja projektu “Ludzas pilsētas speciālās pirmskolas izglītības iestādes Rūķītis ēkas rekonstrukcija” un iesniedza to Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētās darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.4.3.aktivitātes “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” projektu konkursam. Šī gada 27. janvārī projekts tika apstiprināts, un tā īstenošanai no ERAF tika piešķirts finansējums Ls 207 595 apmērā.

Piebūves 1. stāvā paredzētas sekojošas telpas: 1 grupas telpa (pielāgojama guļamtelpai), lifts, psihologa kabinets, logopēda kabinets, izolators ar dušas telpu un sanitāro mezglu, ārsta kabinets un palīgtelpas. 2. stāvā ieplānotas sekojošas telpas: koridors, halle, zāle, vingrošanas telpa, kabinets individuālajām nodarbībām, metodiskais kabinets, skolotāju istaba, vadītāja un sekretāres telpas un palīgtelpas.

Šogad plānots veikt arī SPII vecās ēkas vērienīgos siltināšanas darbus, kam 2008. gadā tika piešķirts valsts investīcijas Ls 200 000 apmērā. Paredzēts veikt ēkas ārsienu un bēniņu siltināšanu, nomainīt apkures radiatorus, un elektroinstalāciju, veikt kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas remontu, nomainīt ārdurvis un iekšdurvis, logus, veikt sienu, griestu, grīdu un kāpņu remontu

Pēc ēkas paplašināšanas un renovācijas darbu pabeigšanas SPII Rūķītis tiks izveidotas 15 jaunas bērnu vietas un bērnu skaits rindās Ludzas PII samazināsies par 9 %.

Lai nodrošinātu bērnu drošību rotaļu un pastaigu laukumā, šogad vēl ir paredzēts nomainīt bērnudārza teritorijas nožogojumu, ierīkot pievilcīgas, plašām rotaļu iespējām piemērotas un drošas dažāda veida bērnu rotaļu iekārtas, kas paredzētas PII audzēkņu vecuma grupām.

Savus audzēkņus uz jaunajām un renovētajām ēkām Rūķītis aicinās maijā.

coloring.cool