LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Rain
15°C
 
A A A

Rēzeknes Biznesa inkubators pieejams Ludzas novada uzņēmējiem

204e488350aa7b77f2e99cd8a9ee4b7b74Piektdien, 13. janvārī, tiks atklāts Rēzeknes Biznesa inkubators. Tā atklāšanā piedalīsies Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna GENDELE.

Rēzeknes Biznesa inkubators ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) struktūrvienība. Kopumā visā Latvijā ir izveidoti 14 reģionālie biznesa inkubatori (BI) un Radošo industriju BI Rīgā, kuros jau 2016. gada 1. decembrī sākās projektu pieņemšana.

Reģionālie BI izveidoti, īstenojot ERAF un valsts finansētu pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projektu*. Tā mērķis ir atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot fiziskām personām (biznesa ideju autoriem), kuri veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību, sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām.

LIAA laika posmā no 01.12.2016. līdz 30.12.2016. ir saņēmusi vairāk kā 125 pieteikumus uzņemšanai kādā no LIAA biznesa inkubatoriem. Lielāka aktivitāte iesniegto pieteikumu skaita ziņā pašreiz ir vērojama Jelgavas, Jūrmalas, Madonas, Radošo industriju un Rēzeknes BI. Šobrīd notiek aktīvs darbs, izvērtējot pretendentu pieteikumus. Pirmos līgumus atbalsta saņemšanai paredzēts noslēgt 2017. gada janvārī.

Jaunajā inkubatoru programmā ir pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, kuras ietvaros uzņēmēji var testēt savas biznesa idejas un saņemt konsultācijas. Katrā biznesa inkubatorā ir izveidota koprades telpa jeb open-office, kur gan pirmsinkubācijas procesā, gan arī pēc uzņemšanas inkubatorā var strādāt, tikties ar klientiem un veidot īpašu vidi pieredzes apmaiņai.

Inkubatorā uzņēmumi var saņemt visu nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 50% līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs segt tikai 50%, un inkubators attiecīgi nosegs otru pakalpojuma vērtības daļu.

Projektus var pieteikt LIAA mājas lapā un kādā no 15 biznesa inkubatoriem.

Ludzas novadam tuvākais ir Rēzeknes Biznesa inkubators (adrese: Baznīcas iela 19, Rēzekne; tālrunis 62401095; vadītāja Skaidrīte Baltace).

Informācija pieejama LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv .

Pēc LIAA informācijas sagatavoja Ērika Bondarenko,

Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

* LIAA un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016.gada 05.oktobrī ir noslēgusi vienošanos Nr. 3.1.1.6/16/I/001 par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projekta (turpmāk sadaļā “Biznesa inkubatori” – projekts) īstenošanu līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta plānotais finansējums ir 30,8 miljoni euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 26 198 233 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 4 623 217 euro apmērā. Pasākuma projektu īsteno LIAA Biznesa inkubatoru departaments (BID), kas atrodas Rīgā, Pērses ielā 2, LV-1442.

coloring.cool