LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2021. gada 24. jūnijs
Jānis
Ludza
Intermittent clouds
31°C
 
A A A

Projekta “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā” īstenošana tuvojas noslēgumam

Projekta “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā” aktivitātes ir veiksmīgi īstenotas un projekts tuvojas finiša taisnei. Rezumējot īstenotās projekta aktivitātes, var teikt, ka projekta mērķis – sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ludzas novadā, ir sasniegts.

Jau kopš 2020.gada 20.jūlija Ludzā personām ar invaliditāti tiek nodrošināti vairāki jauni sociālie pakalpojumi: dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem un dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

 Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs ir vieta, kur personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionālajiem traucējumiem var gūt atbalstu gan jaunu prasmju apguvē, gan socializācijai sabiedrībā, gan arī dažādu rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, kā arī tas ir neatsverams atbalsts vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem un radiem.

Pašlaik daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru  apmeklē apmēram 25 klienti. DAC  apmeklē desmit personas  ar GRT un specializētas darbnīcas apmeklē deviņi cilvēki. Savukārt dienas aprūpes centru un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar FT – seši  bērni.

Specializētām  darbnīcām ir izstrādāta Specializēto darbnīcu programma, darbnīcu vadītāji  katru mēnesi sastāda detalizētus darba plānus.  Klientiem ļoti patīk darboties Specializētajās darbnīcās, ar lielu prieku apmeklē fizioterapeita nodarbības, iecienītas ir arī mākslas terapijas nodarbības, kā arī grupu nodarbības ar psihologu. Speciālistu plašais zināšanu loks, padomi un personāla iejūtība uzlabo klientu fizisko un emocionālo stāvokli. Ārstnieciskā vingrošana un trenažieri uzlabo stāju un attīsta fiziski. Bērni labprāt  darbojas multisensorā  istabā, kur var relaksēties bumbu baseinā, nomierināties šūpuļtīklā.

Projekta aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām, kā arī, lai nodrošinātu nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot šo cilvēku iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. 

Projekts “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

 

Projektu vadītāja

Ilona Mekša

coloring.cool