LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2021. gada 24. jūnijs
Jānis
Ludza
Intermittent clouds
26°C
 
A A A

Pirmsskolas pedagogi dalās pieredzē

DSCF4479Pirmsskolas iestāžu pedagogi ir radoši un darboties griboši. Viņi labprāt dalās pieredzē ar pārējiem kolēģiem. Katru gadu Ludzas novadā, sadarbībā ar Ciblas un Zilupes novadiem, notiek pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības, kurās rāda atklātās nodarbības, tematiskus pasākumus. Tas ir noderīgi ne tikai iesācējiem, bet arī pieredzējušiem pedagogiem, jo vienmēr būs kāda jauna ideja, kuru izmēģināt un ieviest savā darbā.

Šajā mācību gadā pirmsskolas skolotāji pulcējas, lai darbotos radošajās darbnīcās. Tādas jau tika organizētas Ludzas pilsētas 4. PII “Pasaciņa” 2014.gada 13.novembrī. Tēma – “Plaukstiņu un pēdiņu radošie darbiņi”. Ļoti jauks pasākums. Klātesošie varēja iepazīties ar izstādi “Plaukstiņu un pēdiņu radošie darbiņi pirmsskolā”, ko sarīkoja “Pasaciņas” pedagogi sadarbībā ar vecākiem. Skolotāji bija sagatavojuši prezentācijas par doto tēmu – “Plaukstiņu un pēdiņu brīnumainās pārvērtības” (Pildas PII skolotāja Kristīne Beikule), plaukstiņām pārtopot groziņā, tārpiņā, krāšņā ziedā. Ar prezentāciju “Pirkstiņrotaļas” (Briģu PII skolotāja Inese Birska), “Plaukstas un pēdas pārvēršas” (Istras PII skolotāja Jekaterina Sovāne), “Spēles ar ēnām” (PII “Pasaciņa” skolotāja Jeļena Staņislavska), “Žestu vārdnīca” (PII “Pasaciņa” skolotāja Valentīna Zujāne). Interesants bija no plaukstiņām veidotais kalendārs (PII “Pasaciņa” skolotāja Lolita Ļubarska). Visus priecēja PII “Pasaciņa” DSCF4480ansamblis “Saulesszieds” ar muzikālajām pirkstiņrotaļām. Radošajās darbnīcās skolotāji apguva origami mākslu (skolotāja Tatjana Mortuļeva), mācījās darboties ar vilnu (skolotāja Aija Ševčenko), sāļo mīklu (skolotāja Inta Kopeika) , gatavoja čības (skolotāja Ilona Bulavska, Lolita Ļubarska), no papīra plaukstiņām veidoja ziedus (skolotājas Iveta Iveta Seņkova, Vija Filimonova). 2015.gada pavasarī metodiskā apvienība – konference paredzēta Ludzas pilsētas PII “Rūķītis”. Tēma “Ko tu proti?”- par krāsu daudzveidību.

Nupat, 4.februārī, Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu pirmsskolas pedagogus pie sevis pulcināja Ludzas pilsētas 3. PII “Namiņš”. Tēma – “Sadzīves materiālu izmantošanas iespējas pirmsskolā”. Uz metodisko apvienību ieradās arī Ludzas novada IKS pārvaldes vadītāja Sarmīte Gutāne. Viesi noklausījās Ludzas pilsētas 3. PII “Namiņš” un Zilupes PII prezentācijas par sadzīves materiālu izmantošanu pirmsskolā. Pēdējā laikā ir kļuvis aktuāls jautājums par dabas aizsardzību, videi draudzīgu dzīvošanu. Attīstās vieglā rūpniecība, palielinās iedzīvotāju prasības pret augstvērtīgām precēm. Tā rezultātā rodas daudz sadzīves atkritumu – makulatūra, plastmasa, metāls, tekstilizstrādājumi u.c. Tā ir globāla problēma, tāpēc par to jārunā arī ar bērniem, jāmāca viņus dzīvot saskaņā ar dabu un tuvāko apkārtni. Prezentācijās skolotājas rādīja paraugus, ko iestāžu pedagogi, bērni un vecāki gatavojuši no sadzīves materiāliem, kuri parasti tiek izmesti. Tapuši gan telpu rotājumi, gan didaktiskas spēles. Bija apskatāmi bērnu darbi. Ludzas pilsētas PII “Namiņš” skolotājas Ilga Bule un Ļubova Ševcova iepazīstināja metodiskās DSCF4516apvienības dalībniekus ar paštaisītiem mūzikas instrumentiem un demonstrēja, kā tos var izmantot trokšņu pasakas izrādē “Lācis un bites”. Ciemiņus sveikt bija ieradusies “Ragana” (skolotāja Žanna Konovalova) ar savu “Modeļu aģentūru” (grupas Nr.5. meitenēm). Viņas demonstrēja tērpus, kas pagatavoti no plastmasas maisiņiem, agroplēves, avīzēm utt. Radošajās darbnīcās skolotāja Veronika Šumska rādīja, kā pagatavot groziņu no plastmasas maisiņiem. Sveču darbnīcā no veciem katalogiem tapa krāšņas sveces (skolotāja Olga Greidāne). Kā no plastmasas karotītēm veidot vēdeklīšus rādīja skolotāja Ludmila Rutkovska. Skolotājas Inga Cibiņa un Anna Lipste (Zilupes PII) iepazīstināja, kā no olu tūtām var pagatavot krāšņas rozes. Pedagogi ar interesi apskatīja izstādi no sadzīves materiāliem “Mūsu čaklās rociņas”, kuras tapšanā piedalījās pedagogi, bērni un viņu vecāki.

Ludzas pilsētas 3.PII “Namiņš” vadītāja Ināra Dzevaltovska un vadītājas vietniece izglītības jomā Olita Spole saka lielu paldies pirmsskolas iestādes pedagogiem, darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu metodiskās apvienības organizēšanā.

Ludzas pilsētas 3.PII “Namiņš” vadītājas
vietniece izglītības jomā O.Spole

coloring.cool