LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Mostly cloudy
14°C
 
A A A

Pirmslaulību apmācība pieejama arī Ludzā

Saskaņā ar Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. – 2017. gadam, ir izstrādāta Pirmslaulību mācību programma personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā.

Arī Ludzā ir iespējams apgūt Pirmslaulību mācību programmu. Ludzā to piedāvā Mācību centrs “FIBRA”. Rēzeknē – Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola. Abos gadījumos lektori ir Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas pasniedzēji.

 Apmācības programma sastāv no četriem moduļiem (katrs 6 akadēmiskās stundas):

  1. modulis – Finanšu pratība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par naudas gudru pārvaldību: plānot, krāt, aizņemties, lai palīdzētu sasniegt ģimenes nākotnes mērķus. Lektors Ēvalds Višķers.
  2. modulis – Laulības tiesiskie aspekti – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par laulības tiesiskajiem aspektiem. Lektore Inese Novika.
  3. modulis – Laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti. Laulāto un ģimenes attiecību veidošana – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par emocionāli veselīgām, pilnvērtīgām, harmoniskām, uz savstarpējo cieņu balstītām attiecībām ģimenē. Lektore Aloida Jurčenko vai Rita Orska.
  4. modulis – Vecāku pienākumi un atbildība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par bērna attīstību, vecumposmus raksturojošām iezīmēm un vecāku lomu bērna attīstības veicināšanā. Lektore Aloida Jurčenko.

Apmācības ir bezmaksas un brīvprātīgas. Pieteikties apmācībām var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

Ludzas novada Dzimtsarakstu nodaļā var saņemt pieteikuma veidlapu, kuru aizpildot jānorāda vēlamais apmācības norises laiks un vieta.

Pirmā pieredze: reģionos atsaucības diemžēl nav

Latvijas radio žurnāliste Vita Anstrate 7. augusta raidījumā, runājot par pirmslaulību apmācībām, konstatēja: – Pagaidām interese ir mērena – pirmo programmu apmeklējuši 13 pāri, no kuriem gandrīz visi apmācības apmeklēja Rīgā. Tikmēr reģionu dzimtsarakstu nodaļās norāda, ka kursus piedāvājot, bet atsaucības neesot.

Ideja par pirmslaulību apmācībām pāriem, kas laulību vēlas reģistrēt dzimtsarakstu nodaļā, periodiski tika aktualizēta jau vairākus gadus. Pirms diviem gadiem, kad Tieslietu ministrija pirmo reizi šo ideju prezentēja plašākai sabiedrībai, eksperti programmu sauca par virspusēju, stereotipus veicinošu un zinātniski vāji pamatotu. Un Tieslietu ministrija programmu pilnveidoja.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inga Upīte stāsta, lektoriem ir iespēja variēt ar mācību saturu, diskutēt un pielāgoties kursu dalībnieku interesēm.

“Apmācību materiāls ir kā vadlīnijas pasniedzējiem. Un viņi var pēc savas pieredzes, savas prakses, šīs vadlīnijas ņemot vērā, modificēt apmācību programmu, skatoties, kāda ir auditorija, kāds ir auditorijas vecums, kādas ir auditorijas intereses, izglītība un attiecīgi pieturoties pie šīm vadlīnijām, kas ir izstrādātas, šo mācību programmu pasniegt tā, lai klausītājiem būtu interesanti,” stāsta Upīte.

Rīgā viens no šo apmācību organizatoriem ir biedrība “Svētās Ģimenes māja”. Katrā reģionā ir pa diviem organizatoriem. Biedrībai “Svētās Ģimenes māja” ir iepriekšēja pieredze līdzīgu apmācību organizēšanā, balstoties uz kristīgajām tradīcijām. Tieslietu ministrijas kursos gan neesot iekļauti jautājumi par baznīcu un Dievu, saka viena no apmācību lektorēm Vineta Preisa. “Un es sapratu, ka šādas lekcijas ir ļoti vērtīgas, pat ne tikai tiem, kuri gatavojas laulībām, bet visām ģimenēm, jo apliecinājās, ka tiešām ir jautājumi, kurus ģimenes pat neapzinās, ka nezina. Secinājumi noteikti ir tādi, ka programma ir ļoti atbalstāma, un mums ir prieks, ka uz nākamo grupu mums jau ir pieteikušies vismaz seši pāri,” saka lektore Preisa.

Iedzīvotāju vērtējums

Latvijas Radio vaicāja arī iedzīvotājiem, kā viņi vērtē šo projektu un vai paši tādā piedalītos.

“Man jaunākā meita, viņai tiešām daudz kas ir jāzina. Saņem algu, kaut kas savs, bet vajag tur maksājumiem, kaut kam citam, bet tam jau vairs naudas nepaliek,” stāsta Ilze.

“Pats pagājušajā gadā apprecējos, neizgāju. Personīgi es domāju, ka manai sievai varbūt vajadzētu. Man nē. Nu tas ir, kā kuram domas, kā kuram. Tas, ka tāda programma ir izveidota, es tur dzirdēju, ka tur daudzi par to ierēc, atkal nelietderīgi nauda iztērēta. Manuprāt, lietderība tam kaut kāda ir,” saka Maksims.

“Es domāju, ka viennozīmīgi, jo daudzas lietas netiek iemācītas skolā. Vecāki varbūt par tām nav īpaši pastāstījuši, un ir praktiskas lietas, kas vienkārši ir jāapgūst. Ja valsts tādu iespēju nodrošina, tad tas ir pozitīvi,” uzskata Raivo.

Pirmajām apmācībām, kas norisinājās jūlijā, bija pieteikušies 13 pāri. Desmit mācījās Rīgā, divi – Cēsīs un viens pāris – Rēzeknē.

Lietderīgi zināt:

Šogad kursu pilotprojekts 50 pāriem izmaksā 8000 eiro, tātad vienam pārim 160 eiro.

Pieteikties apmācībām ir iespējams  vai nu dzimtsarakstu nodaļā, vai elektroniski Tieslietu ministrijas mājaslapā (https://www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi/nozares-pakalpojumi-1/laulibu-registracija-1). 

Plašāka informācija par Pirmslaulības mācības programmu pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā:
https://www.tm.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/informativie-materiali/bukleti

Sagatavoja Ērika Bondarenko,
Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecība speciāliste

coloring.cool