LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2021. gada 17. jūnijs
Artis, Artūrs
Ludza
Sunny
21°C
 
A A A

Pilotprojekta “Mediācija civillietās” gaitā iedzīvotāji var saņemt atbalstu strīdu risināšanā

Ja radies strīds, būtiski to risināt pēc iespējas efektīvākajā veidā.

Mediācija kā strīdu risināšanas veids sniedz pusēm iespēju ietaupīt līdzekļus un laiku, pašām pieņemt savām interesēm atbilstošu lēmumu, saglabāt savstarpējās attiecības un turpināt sadarbību nākotnē. Šī ir iespēja risināt domstarpības konfidenciālā procesā.

Eiropas Padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Sertificētu mediatoru padomi īsteno projektu Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros “Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti”. Šī projekta ietvaros no 19. oktobra līdz 21. decembrim tiek īstenots pilotprojekts “Mediācija civillietās”.

Projekta laikā ikvienam interesentam bez maksas ir pieejams mediācijas koordinatora atbalsts, kā arī sertificēta mediatora vadīts mediācijas process civillietās.

Mediācijas koordinators ikvienam interesentam klātienē vai elektroniskās saziņas veidā:

  • sniegs vispārīgu informāciju par mediāciju;
  • konsultēs par mediācijas piemērotību konkrētā strīda risināšanai;
  • sniegs atbalstu mediatora saziņai ar otru pusi (ja nepieciešams);
  • sniegs atbalstu sertificēta mediatora izvēlē;
  • palīdzēs noorganizēt pirmo tikšanos ar sertificētu mediatoru.

Ja puses tiks novirzītas mediācijai ar koordinatora starpniecību, tām būs iespēja saņemt no projekta līdzekļiem daļēji apmaksātu (80% apmērā) mediācijas pakalpojumu. Projekta ietvaros pusēm tiek nodrošinātas pirmās piecas mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vada sertificēts mediators, ar minimālu katras puses līdzmaksājumu 5 eiro apmērā par katru sesiju. Līdzmaksājums nav jāsedz personām, kuras ir atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas ar tiesneša lēmumu, kā arī personas, kas atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

Projekta ietvaros sertificēta mediatora pakalpojumu būs iespējams saņemt visa veida civiltiesisku strīdu risināšanai, tai skaitā: darba lietās; mantojuma lietās; saistību tiesībās; komerclietās; nekustamo īpašumu jautājumos; citos civiltiesiskos strīdos.

Mediācija projekta ietvaros pieejama visā Latvijas teritorijā. Projekta iespējas var izmantot ikviens interesents – gan fiziskas, gan juridiskas personas, gan personas, kuru strīds jau tiek skatīts kādā no Latvijas tiesām, gan personas, kuru strīds nav nonācis līdz tiesai.

Mediācijas koordinatora atbalstu pēc iepriekšēja pieraksta klātienē var saņemt:

Svarīgi! Mediācijas koordinators interesentus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

coloring.cool