LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2021. gada 13. jūnijs
Uva, Ainārs, Zigfrīds
Ludza
Intermittent clouds
16°C
 
A A A

UZMANĪBU! Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski. Lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem

LAD jauns labaks gerbonis mediju monitoringam_15Sakarā ar to, ka 2016. g. platību maksājumu iesniegumus varēs iesniegt tikai elektroniski (papīra formas nebūs!), visiem lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem. Savlaicīgi jānoslēdz lietotāja līgumu ar LAD.

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā savu platību iesniegumu, lauksaimniekiem vispirms jānoslēdz līgums par LAD EPS pakalpojumu izmantošanu. Pie līguma noslēgšanas ir nepieciešama klienta aktīva e-pasta adrese. Līgumi pieejami pagastu pārvaldēs, LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju” un klientu apkalpošanas centros, kā arī pie pagastu un novadu konsultantiem.

EPS līgumi jāaizpilda 2 eksemplāros un jānogādā LAD.

Ļoti vēlams to izdarīt līdz marta mēneša beigām.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

!!!Līgums par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu!!!

Pavasarī, kad uzsāksies platību maksājumu iesniegšana EPS (orientējoši no š. g. 18.aprīļa – 15.maijam), LAD organizēs praktiskās mācības lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos platību maksājumiem elektroniski, kā arī būs iespēja klientiem, aizpildīt un iesniegt platību maksājumu iesniegumu elektroniski, izbraukumos uz pagastu pārvaldēm/centriem. Izbraukuma grafiks ir publicēts zemāk.

Klientiem platību maksājumu iesniegumu 2016.gadā ir iespējams:

 1. Aizpildīt un iesniegt EPS pašam;
 2. Izmantot LAD sniegtās konsultācijas pagastu pārvaldēs/centros, Austrumlatgales RLP telpās Br. Skrindu ielā 11, Rēzeknē, tālr. 64625114, 64605826 un Raiņa iela 25, Ludzā, tālr.27876665.
 3. Izmantot Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pakalpojumus, pagastu konsultantu sniegtos pakalpojumus u.c.

Lai veiksmīgi noritētu klientu apkalpošana/iesniegumu iesniegšana, izmantojot EPS, pretendentiem pagastu pārvaldēs noteikti būs jāierodas ar:

 1. piešķirto EPS lietotājvārdu un paroli;
 2. iepriekšējā gada platību maksājumu iesnieguma kopiju;
 3. apsaimniekoto platību kadastra numuriem;
 4. informāciju kā platības tiks apsaimniekotas 2016.gadā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos informācija pa tālr. 64625114, 64605826, 27876665.

Izbraukuma grafiks pa pagastiem, kurs pagastos klātienē sniegs konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski:

 • Briģu pagasts – 26.04.2016. – 09.00.
 • Ņukšu pagasts – 27.04.2016. – 09.00.
 • Cirmas pagasts – 28.04.2016. – 09.00.
 • Rundēnu pagasts – 28.04.2016. – 09.00.
 • Pureņu pagasts – 29.04.2016. – 09.00.
 • Isnaudas (Istalsna) pagasts – 03.05.2016. – 09.00.
 • Pildas pagasts – 05.05.2016. – 09.00.
 • Nirzas pagasts – 06.05.2016. – 09.00.
 • Istras pagasts (Vecslabada) – 11.05.2016.- 09.00.

Līdzi jābūt LAD klienta reģistrācijas numurs (KRN)

Ludzas novada lauksaimniecības konsultante

Marija Urža.

Tālr.:28368593

coloring.cool