LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Rain
18°C
 
A A A

Piešķir pabalstu mācību līdzekļu iegādei

Skolas_lietasLudzas novada Sociālais dienests, gatavojoties jaunajam mācību gadam, aicina novada iedzīvotājus saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Ludzas novada administratīvajā teritorijā:
Ludzas novada ģimenes, kurām noteikts trūcīgas ģimenes statuss
– par pabalsta piešķiršanu skolas piederumu un mācību grāmatu iegādi bērniem (pabalsts tiek piešķirts 30 EUR apmērā katram skolniekam ģimenē);
– par 100% ēdināšanas izdevumu apmaksu bērniem Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, un Ludzas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs un izglītības iestāžu internātos;
– par atlaides piemērošanu 50% apmērā vecāku līdzfinansējumam Ludzas mūzikas pamatskolā un J.Soikāna Ludzas mākslas skolā sekmīgiem audzēkņiem (nepieciešama izziņa no skolas).
Ģimenes, kuru ikdienas aizgādībā ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni
-par 100% ēdināšanas izdevumu apmaksu bērniem Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, un Ludzas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs un izglītības iestāžu internātos.
Ģimenes, kuru ienākumi nepārsniedz 128,06 EUR uz vienu personu un tās nav atzītas par trūcīgām, jo tām pieder īpašums saskaņā ar Ludzas novada domes 2014. gada 27. novembra Saistošo noteikumu Nr.25 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” 1.7.punkta kritērijiem
-par 100% ēdināšanas izdevumu apmaksu bērniem Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, un Ludzas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs un izglītības iestāžu internātos.
Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Ludzas novadā var iegūt Ludzā, Raiņa ielā 16A un Isnaudas, Cirmas, Pureņu, Nirzas, Ņukšu, Pildas, Briģu, Rundēnu, Istras pagastos pie sociālā dienesta darbiniekiem vai mājaslapā www.ludza.lv.

coloring.cool