LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 12. jūnijs
Nora, Lenora, Ija
Ludza
Thunderstorms
15°C
 
A A A

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:


1. Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta: Latgales iela 143 – 3, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 26,5 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 2655/15877 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010050251001 un zemes domājamās daļas 2655/15877 ar kadastra apzīmējumu 68010050251;

Īpašuma nosacītā cena: 1044,10 EUR 

Nodrošinājuma nauda: 104,41 EUR

Izsoles norises laiks: 23.10.2018. plkst.10.00


Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV49HABA0551036353377, kods HABALV22, A/S Swedbanka. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu no pulksten 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410 vai 22002186.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” saskaņā ar izsoles noteikumiem (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3. stāvā, mazā zālē). Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058.

coloring.cool