LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Rain
15°C
 
A A A

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu

Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, Ludzas novada domes 31.05.2018. sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu” (protokols Nr.8, 10.§), saskaņā ar kuru ir dzēsts SIA „SUENO R”, reģistrācijas Nr. 42403028824, pašvaldības budžetā ieskaitāmais nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda 9,82 EUR apmērā (pamatparāds –7,00 EUR un nokavējuma nauda –2,82 EUR).

coloring.cool