LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2021. gada 20. jūnijs
Rasa, Rasma, Maira
Ludza
Mostly clear
26°C
 
A A A

Paziņojums par Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumos noteikts – lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar administratīvo teritoriju apvienošana, līdz šā gada 1. decembrim pašvaldību domes sasauc visu apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumu, ar 2021. gada 1. jūliju jaunizveidojamā Ludzas novadā apvienojamās pašvaldības ir Ciblas novada pašvaldība, Kārsavas novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība un Zilupes novada pašvaldība.

Pamatojoties uz Ludzas novadā apvienojamo Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu pašvaldību domju deputātu kopsapulces 2020. gada 23.oktobra lēmumu (protokols Nr.1, 1.§) “Par Ludzas novada vēlēšanu komisijas skaitlisko sastāvu un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu”:

 1. Ludzas novada vēlēšanu komisija 2021. gada pašvaldību vēlēšanām ir noteikta 9 (deviņu) locekļu sastāvā;
 2. Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš ir noteikts no 2020. gada 26.oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

 • reģistrēto politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām,
 • katram Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novada domes deputātam,
 • ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk – vēlētāju grupa).

Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu, tātad – 9.

Prasības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem:

 • Latvijas pilsonība;
 • latviešu valodas prasme;
 • vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Par vēlēšanu komisijas locekli nevar būt Saeimas vai Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novada domes deputāts.

Pieteikšanas kārtība

Lai pieteiktu Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu, jāaizpilda PIETEIKUMS. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Pieteikumus līdz 2020.gada 6.novembrim var iesniegt:

 • Ciblas novada pašvaldībā (“Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706);
 • Kārsavas novada pašvaldībā (Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717);
 • Ludzas novada pašvaldībā (Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701);
 • Zilupes novada pašvaldībā (Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV – 5751).

 

coloring.cool