LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Rain
15°C
 
A A A

Pašvaldība vērtē iespējas mazināt ūdens patēriņa starpību

Ludzas novada pašvaldība š.g. 31. jūlijā deva uzdevumu SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” līdz š.g. 1. novembrim sagatavot un iesniegt detalizētu pasākumu plānu par ūdens patēriņa starpības mazināšanu starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādītājiem un dzīvokļu īpašumu skaitītājiem.

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 1. novembrī iesniedza pašvaldībai atbildes vēstuli ar pielikumiem (tāmes un cenu piedāvājumi).

Pirmkārt, SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” norāda uz pasākumiem, kas jāievēro, lai novērstu ūdens patēriņa starpības rašanos (formulēti divos Ministru kabineta noteikumos): 1. ūdens skaitītāja rādījumu  iesniegšana noteiktā termiņā un vienlaicīgi visai mājai, norādot precīzus skaitītāju rādījumus; 2. ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija noteiktā laikā; 3. jānodrošina, lai pakalpojuma sniedzējs/pārvaldnieks varētu veikt dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudes.

Bez tam SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pašvaldību informē, ka var veikt arī vairākus pasākumus:

  1. Ūdens cauruļvadu un kanalizācijas vadu nomaiņa 12 konkrētās mājās – pilsētas vecākajās ķieģeļu/mūra mājās (tajās ir nepietiekošs ūdens spiediens, aizsērējuši stāvvadi un pievadi līdz skaitītājiem dzīvokļos). Darbs tiek veikts, zināmas izmaksas.
  2. Esošo ūdens skaitītāju nomaiņa uz augstākas klases skaitītājiem, piemēram – ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem (cenas piedāvājums: 1 gb. – no 125 līdz 300 eiro, ar PVN, kas ir augstāks nekā pašreiz pielietotajiem).
  3. Attālinātas ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmas ierīkošana (tas nodrošinātu skaitītāja rādījumu nodošanu noteiktā termiņā).
  4. Papildus varētu SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” atbildīgos darbiniekus apgādāt ar kontrolierīcēm, ar kurām iespējams atklāt ūdens noplūdes, patvaļīgi ierīkotus pieslēgumus u.tml..

Savā atbildē pašvaldībai SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” norāda, ka liels atbalsts ūdens patēriņa starpības mazināšanas pasākumam būtu pašvaldības dalība ES fondu pasākumā. Minēta konkrēta programma, kuras ietvaros būtu iespējams iegādāties dzīvojamajās mājās uzstādāmus elektroniskos ūdens skaitītājus.

Ludzas novada pašvaldība rūpīgi vērtē SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” sniegto informāciju. Domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs atzīst, ka diemžēl nav guvis atbalstu Ludzas novada pašvaldības izstrādātais projekts elektronisko skaitītāju iegādei un uzstādīšanai, ko savā plānā vēlamības izteiksmē min apsaimniekotājs.

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” sniegtie priekšlikumi tiks skatīti pēc uzņēmuma jaunā vadītāja iecelšanas amatā. Kā zināms, iepriekšējais SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes loceklis Andris Līpacis, kura vadībā arī tika izstrādāti minētie priekšlikumi, ir atkāpies no amata. Tuvākajā laikā tiks izvērtēti amata konkursa rezultāti, būs pārrunas ar pretendentiem ar mērķi apstiprināt amatā jauno SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes priekšsēdētājs. Viņam būs jāturpina meklēt labākie risinājumi ūdens patēriņa starpības mazināšanai starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādītājiem un dzīvokļu īpašumu skaitītājiem, jo problēma pastāv.

Informāciju sagatavoja

Ērika Bondarenko,

Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

coloring.cool