LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2021. gada 13. jūnijs
Uva, Ainārs, Zigfrīds
Ludza
Thunderstorms
13°C
 
A A A

Pašvaldība sniegs palīdzību pārtikas iegādei trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Valsts prezidenta 2020.gada 23.marta paziņojumu Nr.8 “Valsts konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā” Ludzas novada pašvaldība ir izstrādājusi Atbalsta sniegšanas kārtību pārtikas iegādē Ludzas novada trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un daudzbērnu ģimenēm.

Kārtības mērķis ir nodrošināt koordinētu un vienotu Ludzas novada pašvaldības institūciju rīcību, nodrošināt atbalstu pārtikas paku iegādē un kompensāciju pārtikas iegādei piešķiršanā (turpmāk – atbalsta) Ludzas novada trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un daudzbērnu ģimenēm .

  • Ludzas novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) no 2020.gada 1. aprīļa līdz 31. maijam reizi mēnesī nodrošina pārtikas pakas, kuras vērtība ir 30 EUR, izsniegšanu trūcīgai, maznodrošinātai un daudzbērnu ģimenei, kura audzina bērnus, un kuri ārkārtas situācijas dēļ sakarā ar izglītības iestāžu slēgšanu neapmeklē Ludzas novada pamata un vidējās izglītības iestādes. Pārtikas paka tiek izsniegta katram bērnam ģimenē.
  • Ludzas novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) no 2020. gada 1. aprīļa līdz 31. maijam reizi mēnesī izmaksā kompensāciju pārtikas iegādei par katru bērnu EUR 1,50 (viens eiro 50 centi) apmērā dienā. Kompensācijas apmērs ģimenei tiek aprēķināts pēc pirmsskolas izglītības iestādes sniegtās informācijas par audzēkņa neapmeklētām dienām laika periodā no 2020.gada 1.aprīļa līdz ārkārtas stāvokļa, sakarā ar COVID 19, atcelšanai. Kompensācija pirmsskolas izglītības audzēkņa vecākam tiek pārskaitīta uz bērna vecāka iesniegumā norādīto konta numuru līdz nākamā mēneša 10. datumam.

Lai nodrošinātu pārtikas paku izsniegšanu Ludzas novada pašvaldība, izvēlas pārtikas pārdevēju:

    1. Pārdevējs piedāvā daudzveidīgu produkciju, atbilstoši izglītības iestāžu medmāsu sagatavotajam pārtikas preču sortimentam 30 EUR apmērā.

    2. Pārdevējs nodrošina pārtikas paku komplektāciju un piegādi Izglītības iestādēm un Sociālā dienesta darbiniekiem, kuri strādā pagastos, pēc Sociālā dienesta sniegtā pieprasījuma par pārtikas paku daudzumu.

Sociālais dienests informē personas par atbalsta saņemšanas kārtību, kontaktiem u.c. informāciju:

  1. sadarbībā ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, caur e-klašu sistēmu;

  2. ievietojot informāciju masu saziņas līdzekļos;

  3. izsūtot paziņojumus vai individuāli zvanot ģimenēm, kuras ir Sociālā dienesta klienti.

Informāciju par atbalsta saņemšanu var iegūt arī telefoniski t.29344400 vai sazinoties ar Sociālā dienesta sociālo darbinieku lauku teritorijā.

Ģimenēm ir jāpiesakās atbalsta saņemšanai, sūtot iesniegumu uz Sociālā dienesta e-pastu: [email protected] vai ievietojot Sociālā dienesta dokumentu kastē, pagastos – pagastu pārvaldēs izvietotajās dokumentu kastēs.

Iesnieguma veidlapa

Sociālais dienests elektroniski nosūta Izglītības iestādēm vai Sociālā dienesta darbiniekiem, kuri apkalpo iedzīvotājus pagastu pārvaldēs, ziņas par ģimenēm, kurām ir jāizsniedz pārtikas pakas, un ģimenei paredzēto paku daudzumu.

Pārtikas paku izsniegšanu ģimenei veic Izglītības iestāde vai Ludzas novada pagastu pārvaldēs – Sociālā dienesta sociālais darbinieks.

 

coloring.cool